Βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα

H Βιώσιμη ανάπτυξη και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν δύο από τους βασικότερους πυλώνες που εξασφαλίζουν όχι μόνο την ηγετική θέση της Μαρινόπουλος Α.Ε. στο...

Δεσμεύσεις και στόχοι

Τη δέσμευση της Mamidoil Jetoil στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποδεικνύει για ακόμη μια χρονιά η  Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, η οποία, μάλιστα, έχει...

Βήματα προόδου, κορύφωση επιδόσεων

Σημαντικά βήματα απολογιστικής προόδου στην κοινωνική υπευθυνότητα έχει σημειώσει η Interamerican, κορυφώνοντας τις σχετικές επιδόσεις της μετά από μία ακολουθία έξι ετησίων εκθέσεων, από...

Απολογισμοί Υπευθυνότητας: Βελτιώνονται και ενισχύονται

Η έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας είναι μια σχετικά πρόσφατη τάση διεθνώς, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί ως ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας και αποτύπωσης...

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Προσήλωση στην αειφορία

Η Έκθεση Αειφορίας 2013 της ΑΓΕΤ Ηρακλής ακολουθεί για έκτη συνεχή χρονιά τις οδηγίες GRI - G3.1, πληρώντας τις απαιτήσεις του Επιπέδου Εφαρμογής Α. Την...

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί»

«Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί». Αυτή είναι η φράση με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογράφει την 4η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2012-13, στις σελίδες της...

Jetoil: Πιστή στην ΕΚΕ

Πιστοί στις δεσμεύσεις τους στην ΕΚΕ είναι εδώ και 6 χρόνια οι άνθρωποι της Jetoil με τη σχετική έκθεση της εταιρείας για το 2013...

ΔΕΗ: Εστίαση στα ουσιώδη

Στρατηγικός στόχος για τη ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των Ενδιαφερομένων Μερών της (stakeholders), κατά τρόπο...

EY Ελλάδας: Διημερίδα για απολογισμούς βιωσιμότητας

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) για την παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες...

Vodafone: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στρατηγικοί άξονες του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone συνεχίζουν να αφορούν στην υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων...