Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί»

«Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί». Αυτή είναι η φράση με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογράφει την 4η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2012-13, στις σελίδες της...

Jetoil: Πιστή στην ΕΚΕ

Πιστοί στις δεσμεύσεις τους στην ΕΚΕ είναι εδώ και 6 χρόνια οι άνθρωποι της Jetoil με τη σχετική έκθεση της εταιρείας για το 2013...

ΔΕΗ: Εστίαση στα ουσιώδη

Στρατηγικός στόχος για τη ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των Ενδιαφερομένων Μερών της (stakeholders), κατά τρόπο...

EY Ελλάδας: Διημερίδα για απολογισμούς βιωσιμότητας

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) για την παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες...

Vodafone: Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι στρατηγικοί άξονες του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone συνεχίζουν να αφορούν στην υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων...

Mercedes-Benz: Πρώτος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αποτελεί τον πρώτο σχετικό Απολογισμό του κλάδου του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ενώ αφορά στην περίοδο 1.01.2013 – 31.12.2013 και ακολουθεί τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες...

Μαρινόπουλος: Ο 4ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση του 4ου Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης που αφορά το 2013. Ο απολογισμός, όχι μόνο διατηρεί το επίπεδο...

Επαληθεύτηκε ο Απολογισμός της ΧΑΛΚΟΡ

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στα πλαίσια των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στις επαληθεύσεις Κοινωνικών Απολογισμών, επαλήθευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του ομίλου...

Ο νέος Απολογισμός της ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΑΒ Βασιλόπουλος δημοσιεύει το νέο έντυπο Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις, η πρόοδος και...

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας από OTE-COSMOTE

Τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2013 παρουσίασαν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, που περιλαμβάνει τις επιδόσεις τους στον επιχειρηματικό στίβο, τη συνεισφορά...