Χρυσό στον Απολογισμό του Τιτάνα για 4η χρονιά

Την πρώτη θέση στην ετήσια αξιολόγηση των ελληνικών Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του...

Με στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011, η οποία είναι η 4η κατά σειρά, αποτελεί μια πηγή ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη στρατηγική και...

EY Ελλάδας: Διημερίδα για απολογισμούς βιωσιμότητας

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) για την παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες...

Επαληθεύτηκε ο Απολογισμός της ΧΑΛΚΟΡ

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στα πλαίσια των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στις επαληθεύσεις Κοινωνικών Απολογισμών, επαλήθευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του ομίλου...

Δεσμεύσεις και στόχοι

Τη δέσμευση της Mamidoil Jetoil στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποδεικνύει για ακόμη μια χρονιά η  Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, η οποία, μάλιστα, έχει...

Υπευθυνότητα, Προσφορά, Αλληλεγγύη

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ πιστεύουμε ότι η κοινωνική μας υπευθυνότητα είναι αποτέλεσμα της εταιρικής μας κουλτούρας και πηγάζει από τις αρχές και τις αξίες που...

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: «Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί»

«Είμαστε Εδώ. Είμαστε Μαζί». Αυτή είναι η φράση με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπογράφει την 4η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2012-13, στις σελίδες της...

INTERAMERICAN: Μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ξεχωρίζει

Αν παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη της απολογιστικής έκθεσης της Interamerican για την επιχειρησιακή υπευθυνότητά της, θα διαπιστώσει μια υποδειγματική συνέπεια προόδου, που βασίστηκε εξ...

INTERAMERICAN: Yψηλό επίπεδο ωρίμανσης της EKE

Ο Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN για το έτος αναφοράς 2011 κατέδειξε το υψηλό επίπεδο ωρίμασης της κοινωνικής υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει την Εταιρεία, επιτυγχάνοντας βελτίωση...

Μαρινόπουλος Α.Ε: Δύναμη κοινωνικής ευθύνης

145 ποσοτικοί δείκτες τεκμηριώνονται στην έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης της Μαρινόπουλος Α.Ε. για την περίοδο 2011-2012. Η εταιρεία εφάρμοσε πλήρως τις...