Νέες προκλήσεις για τους Απολογισμούς Υπευθυνότητας

Η έκδοση Απολογισμών Υπευθυνότητας κερδίζει συνεχώς έδαφος και υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σαν ένας βασικός τρόπος καταγραφής και παρουσίασης των δράσεων ΕΚΕ...

Η EuroCharity υπέβαλλε το πρώτο COP

Τον πρώτο απολογισμό προόδου  (Communication on Progress-COP) ως προς την εφαρμογή των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών υπέβαλλε η EuroCharity, αποδεικνύοντας...

GRI: H σημασία και η αξία της ουσιαστικότητας

Με βάση το πλαίσιο αναφοράς του GRI, η διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου που θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε έναν Απολογισμό Αειφορίας, επικεντρώνεται στην έννοια...

Nestlé Ελλάς: Απολογισμός για τη Βιωσιμότητα 2011

Τον Απολογισμό της για τη Βιωσιμότητα και τη Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους για το 2011 ολοκλήρωσε η Nestlé Ελλάς. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη μέχρι...

EY Ελλάδας: Διημερίδα για απολογισμούς βιωσιμότητας

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) για την παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα για τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες...

ΟΤΕ: Δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2011 είναι ο έβδομος ετήσιος απολογισμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) όσον αφορά την απόδοσή του σε σχέση με...

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται στους Απολογισμούς

Όλο και περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αποτύπωσης της μέσα από την έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αυτό,...

Επαληθεύτηκε ο Απολογισμός της ΧΑΛΚΟΡ

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, στα πλαίσια των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει στις επαληθεύσεις Κοινωνικών Απολογισμών, επαλήθευσε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 του ομίλου...

ΕΚΕ με τη βούλα

Η TÜV AUSTRIA HELLAS λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του διεθνούς φήμης Αυστριακού Οργανισμού Επιθεωρήσεων ΤÜV AUSTRIA. Δραστηριοποιείται στην...

Novartis: Με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία

Η Novartis Hellas ΑΕΒΕ προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013, που αποτελεί τον πρώτο απολογισμό του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα...