Τράπεζα Πειραιώς: Για 2η χρονιά στον DowJones Sustainability Index Emerging Markets

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στον διεθνή δείκτη αξιολόγησης εταιρικής αειφορίας, DowJones Sustainability Index Emerging Markets.

Σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα αναφέρει: «Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στον εν λόγω δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών, με βάση τις επιδόσεις εταιρικής αειφορίας, από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών».

Η ένταξή της στον Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets έγινε μετά από αξιολόγηση από τη RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment.

Σε σχέση με το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογήθηκε υψηλότερα με βάση τα κριτήρια που αφορούν την κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων της, όπως μεταξύ άλλων, η στήριξη των τοπικών κοινοτήτων στην περιφέρεια της Ελλάδας μέσω του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Στην τελική αξιολόγηση συνέβαλε επίσης θετικά η συμβολή της τράπεζας στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, καθώς και η ομαλή ενσωμάτωση στον Οργανισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού που προήλθε από τις συγχωνεύσεις των ετών 2012-2014 κάτι που επετεύχθη μέσω σειράς εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Οι πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος βαθμολογήθηκαν με άριστα για δεύτερη χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώνει αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του πιστοποιημένου κατά EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και αφετέρου την πρωτοπορία της Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, που με τα πράσινα προϊόντα (Green Banking), στηρίζει και χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here