Όμιλος Quest: Παρουσίασε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017

569

Με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, ο Όμιλος Quest παρουσίασε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017, η οποία περιγράφει τη στρατηγική του Ομίλου, αλλά και ειδικότερα των εταιρειών, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η έκθεση συντάσσεται για τέταρτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα GRI (GRI Standards) και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Στην Έκθεση, αποτυπώνεται, επίσης, η συμμόρφωση του Ομίλου με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς και με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

H Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Quest, κα Έφη Κουτσουρέλη δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτούν ολοένα και περισσότερο ουσιαστική σημασία, βοηθώντας τις εταιρείες να προσανατολιστούν και να συμβαδίσουν με τις έννοιες της εταιρικής υπευθυνότητας, της συνεισφοράς και του εθελοντισμού, ενώ συγχρόνως γίνεται πυρήνας κοινής αντίληψης και ενιαίας κουλτούρας στις διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. Προς αυτήν την κατεύθυνση στον Όμιλο Quest  εργαζόμαστε ώστε στα θέματα που  έχουμε αναγνωρίσει ως πρωτεύοντα για τη βιωσιμότητα των Εταιρειών του Ομίλου μας – η εταιρική διακυβέρνηση,  η ανάπτυξη των εργαζομένων,  η εξέλιξη των δραστηριοτήτων  μας με οδηγό τη συνεχή ανάπτυξη, η μέριμνα για το περιβάλλον και την κοινωνία,  να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες με στόχο τη συνεχή βελτίωσή μας.»

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2017, μεταξύ άλλων,  ο Όμιλος Quest:

  • Δημιούργησε 71 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 4,7% τον αριθμό των εργαζομένων του και κατά 11% τις καταβληθείσες εισφορές και αμοιβές
  • Επένδυσε άνω των €350 χιλ. για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
  • Ισχυροποίησε περαιτέρω το πλαίσιο Διακυβέρνησής του υιοθετώντας νέες Πολιτικές στις περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής για τη μείωση των κινδύνων
  • Μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές του εγκαταστάσεις κατά 4,9% σε σχέση με το  2016 και προχώρησε σε ακριβέστερη εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS, με στόχο τη μείωσή του
  • Συνέχισε με το IQbility να υποστηρίζει νεοφυείς εταιρείες  και εξακολούθησε να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here