Πιστοποιημένο κατά FSC® το CSR Review

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC® εταιρεία εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, η Direction συνεισφέρει στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Η κατά FSC® πιστοποίηση του εντύπου και η σχετική σήμανση στην ταυτότητά του επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η πρώτη ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here