Αbout us

To www.csrnews.gr, της DIRECTION BUSINESS NETWORK έρχεται να συμπληρώσει το περιεχόμενο του περιοδικού CSR & ESG REVIEW, του εβδομαδιαίου ηλεκτρονικού Νewsletter CSR & ESG WEEK και των ετήσιων και ειδικών εκδόσεων CSR & ESG REPORTS, και CSR & ESG LEXICON, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια της εταιρείας για «αειφόρο» ενημέρωση. Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί, νέα και δράσεις για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, ενημέρωση για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, best practices, πληροφορίες για εκδηλώσεις και συνέδρια. Παράλληλα, λειτουργεί σαν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και εταιρειών που έχουν έντονο κοινωνικό προφίλ και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, το CSRnews.gr περιλαμβάνει πληροφόρηση και ενημέρωση που αφορά στους ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK

H DIRECTION BUSINESS NETWORK προσφέρει καθημερινά έγκυρη, έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση, μέσα από την έκδοση επιχειρηματικών εντύπων και newsletters που καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Μέσα από τις εκδόσεις της, η εταιρεία προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση και πολύτιμα εργαλεία δουλειάς σε όλους τους επαγγελματίες των κλάδων που καλύπτει (Opinion Leaders, Opinion Makers, Decision Makers), προβάλλοντας συστηματικά τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αλλά και τους ανθρώπους ή τις ομάδες πίσω από αυτές.

Η άμεση, αξιόπιστη και διαδραστική επικοινωνία με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, τοποθετούν την DIRECTION BUSINESS NETWORK στο επίκεντρο των επιχειρηματικών εξελίξεων και των νέων διαμορφούμενων τάσεων των αγορών.

 

Εταιρική παρουσίαση της DIRECTION BUSINESS NETWORK