Σύνδεσμοι

 

 • http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility – Νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ (από τον Οκτώβριο του 2011)
 • http://www.accountability.org – Παγκόσμιος Οργανισμός που παρέχει καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις για την ΕΚΕ και την αειφόρο ανάπτυξη
 • http://www.bitc.org.uk – Μια Φιλανθρωπική Οργάνωση που δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής
 • http://www.cri.org – Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community).
 • http://www.csreurope.org – Kορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, με μέλη περίπου 71 πολυεθνικές εταιρείες και 34 εθνικούς οργανισμούς-εταίρους
 • http://www.csrhellas.org – Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου που προωθεί την ΕΚΕ τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης
 • http://www.csrhub.com – Ενημερωτική βάση που προσφέρει πρόσβαση σε βαθμολογίες ΕΚΕ και αειφορίας για περίπου 5.000 εταιρείες από 135 βιομηχανίες σε 65 χώρες
 • http://www.eben-net.org – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο/Δίκτυο αφιερωμένο στην προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής στον ακαδημαϊκό χώρο, στο χώρο των επιχειρήσεων, στο δημόσιο τομέα, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών
 • http://www.ethicalcorp.com – Εταιρεία με βάση την Αγγλία, που προσφέρει επιχειρηματική ευφυΐα για την αειφορία
 • http://www.ethicalfashionforum.com – Φορέας της βιομηχανίας της μόδας που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο
 • http://www.eurocharity.gr – Προσφέρει υπηρεσίες προβολής και δικτύωσης σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία
 • http://www.fairtrade.gr – Ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που προωθεί το δίκαιο εμπόριο και στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχιας σε παγκόσμιο επίπεδο
 • http://www.globalcompactnetworkhellas.gr – Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ που αποτελείται από οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς και προωθεί το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του στην Ελλάδα
 • http://www.instofcom.gr – Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνένωση του επαγγελματικού με τον ακαδημαϊκό χώρο της επικοινωνίας
 • http://www.qualitynet.gr – Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών
 • http://www.sa-intl.org – Μη κυβερνητικός, διεθνής, πολυμερής οργανισμός αφιερωμένος στη βελτίωση του χώρου εργασίας και των κοινοτήτων, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κοινωνικά υπεύθυνων προτύπων
 • http://www.sponsor-it.gr – Yπηρεσία που υλοποιεί δημιουργικές δράσεις ΕΚΕ επιχειρήσεων, συνεργάζεται με ΜΚΟ, και μεσολαβεί για να επικοινωνήσει τις ανάγκες τους
 • http://www.sustainability.com – Δεξαμενή Σκέψης και Συμβουλευτική στο χώρο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης