ΣΕΦ: Συνάντηση για το PV GRID

Στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ. Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει διάλογος για τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, καθώς η κάθε χώρα παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παρουσίασε το σύνολο των παρεχόμενων τεχνικών λύσεων που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο κ. Ν. Δρόσος, Δ/ντης Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έκανε μια εκτενή αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των προτεινόμενων λύσεων.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

–    Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
–    Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών
–    Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)
–    Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
–    Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης
–    Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων
–    Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here