Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Novartis

Η Novartis Hellas ΑΕΒΕ, προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013, αποτελώντας τον πρώτο Απολογισμό του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα που βρίσκεται σε επίπεδο συμφωνίας «Β» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες G3.1 του Global Reporting Initiative (GRI).

Η έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία SΤRΕΑΜ Management, αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνειας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους σε θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα με στόχο και όραμα την υπεύθυνη λειτουργία και συμβολή της, στη δημιουργία και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στην υποστήριξη των ασθενών και της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, και φυσικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της.

Για το λόγο αυτό, ο Απολογισμός εστιάζει:

•    Στην εφαρμογή διεθνών οδηγιών Εταιρικής Υπευθυνότητας  (όπως το GRI-G3.1, τους Οικουμενικούς Στόχους Χιλιετίας και το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών) και στην αξιοποίηση των Αρχών της Συμμετοχικότητας, Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του AA1000.
•    Στον καθορισμό ουσιωδών θεμάτων μέσα από την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος και του κλάδου της υγείας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών.

Σημαντικά επιτεύγματα για τη εταιρεία που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι:

•    Η ανάδειξη ως 1η  φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 9,97%.
•    Η διάθεση πάνω από 130,2 εκατ. € στην ελληνική κοινωνία, μέσω επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης, πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας, προμηθευτών, δωρεών και χορηγιών.
•    Η διεξαγωγή 82 Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα, με επένδυση περισσότερων από 9,3 εκατ. €.
•    Η συνεργασία με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για την παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσα από την επένδυση 52 εκατ. €.
•    Η υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για περισσότερους από 18 φορείς ασθενών.
•    Η διατήρηση του ποσοστού των αγορών της Novartis Hellas από εγχώριους προμηθευτές στο 88%.
•    Η μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού κατά 3,7%.
•    Η παρακολούθηση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από το 28,9% των εργαζομένων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here