ΣΠΕΦ: Επισημάνσεις περί ΣΠΗΕΦ Κρήτης

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Αναφορικά με το δημοσίευμα των νεοσύστατων ΣΠΗΕΦ Κρήτης και προς αποκατάσταση στοιχειώδους καθεστώτος αληθείας έναντι των ψευδών που εκτοξεύτηκαν, προβαίνουμε καταρχήν στις ακόλουθες επισημάνσεις:

•    Ειδική κατηγορία ταριφών για το ΜΔΝ υπήρχε ανέκαθεν. Στην τελευταία μάλιστα Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 από 30-4-13 το ΥΠΕΚΑ κατέταξε τα Φ/Β του ΜΔΝ σε χαμηλότερες ταρίφες από αυτές του διασυνδεδεμένου, κατόπιν εισήγησης και της ΡΑΕ. Η εισήγηση μάλιστα της ΡΑΕ όπως προηγήθηκε και δημοσιοποιήθηκε πριν την εν λόγω Υ.Α., εμφάνιζε και τα IRR συγκρίσιμων  Φ/Β στο ΜΔΝ και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΔΣ) μονάδων, απ’ όπου και καθαρά φαίνεται η προνομιακή απόδοση τους, προφανώς για λόγους αυξημένης ηλιοφάνειας που υπερκερνά την όποια αύξηση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας (στην Κρήτη ωστόσο υπάρχει μεγάλη εντοπιότητα επενδυτών που δεν προσθέτει λειτουργικό κόστος).

•    Η ειδική κατηγοριοποίηση στις ταρίφες του ΜΔΝ στο New Deal υπήρξε από την αρχική έκδοση του ν/σ στις 7/3/14 και όχι επειδή ο ΣΠΕΦ το επινόησε.  Στην τεχνική έκθεση μάλιστα του συνδέσμου μας από Αύγουστο 13 (σελ. 7), αφενός δεν υπήρχε από εμάς τέτοια κατηγοριοποίηση, αφετέρου αναφέραμε πως ενσωματώναμε τις ταρίφες του ΜΔΝ σε αυτές του διασυνδεδεμένου (ΔΣ).    

•    Την ειδική απόδοση των 1700 KWh/kWp για το ΜΔΝ την ανέφερε πάλι πρώτο το ν/σ του New Deal όπως επίσημα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 7/3/14 (σελ. 9).  Προηγούμενα σε δικά μας έγγραφα τούτο δεν υφίσταται πουθενά.  Εικάζουμε πως στο μέγεθος αυτό είχε καταλήξει από πέρυσι το ΥΠΕΚΑ και η ΡΑΕ πριν δηλαδή την θεσμοθέτηση χαμηλότερων ταριφών στο ΜΔΝ μέσω της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 από 30-4-13.

•    Ως προς την «ενοχοποίηση» της επιχορήγησης αναπτυξιακού που παρελκυστικά μας προσάπτεται, θα υπενθυμίσουμε πως κατηγοριοποίηση (διαφορά 20%) στην ταρίφα υφίσταται από χρόνια σε όλες τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.  Οπότε καταρχήν δεν την ανακαλύψαμε εμείς.  Επιπλέον στην έκθεση μας από Αύγουστο 2013 διατυπώσαμε την αντίθεση μας στο να υπεισέλθει αυτή η παράμετρος στο New Deal.   Το ΥΠΕΚΑ ωστόσο υπήρξε άτεγκτο ως προς αυτό και το ίδιο έπραξε και στο ν/σ του New Deal που δημοσιοποίησε στις 7/3/14, όπου την αυτή κατηγοριοποίηση επανέλαβε σε όλες τις ΑΠΕ και όχι μόνο στα Φ/Β και μάλιστα σε ποσοστά διαφοράς ταριφών (ΧΕ vs ΜΕ) άνω του 20% και σε άλλες ΑΠΕ.  Μάλιστα σύμφωνα με την ανάλυση μας οι προσφερόμενες με επιδότηση στα Φ/Β χαμηλές ταρίφες στο ν/σ του New Deal όπως πρωτοδημοσιεύθηκε, οδηγούσαν παραδόξως σε αρκετές περιπτώσεις σε χαμηλότερο Project IRR από ότι χωρίς επιδότηση.  Πέρα από στρέβλωση ή κατάφορη άγνοια της πραγματικότητας από τους ΣΠΗΕΦ Κρήτης, δεν είδαμε ωστόσο καμία πρόταση ή τεκμηρίωση για το πόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το Project IRR των έργων με επιδότηση ως προς τα χωρίς.  

•    Αναφορικά με τις ανά τη χώρα ειδικές αποδόσεις που αναφέρονται στο συνοδευτικό υλικό του επίμαχου δημοσιεύματος των ΣΠΗΕΦ Κρήτης (σελ. 20), οφείλουμε να επισημάνουμε πως η «διαπίστωση» που καταλήγει ότι το Ρέθυμνο έχει δήθεν μόνο 1.570 kWh/kWp δηλαδή όσο περίπου η Θεσσαλία των 1.530 KWh/kWp και χαμηλότερα από την Πελοπόννησο, μας προκαλεί και πάλι, υπό αρνητική βεβαίως έννοια αξιοπιστίας, την προσοχή.  Αυτά δεν συνάδουν ούτε με τους θεμελιώδεις χάρτες ηλιοφάνειας!.  Σε κάθε περίπτωση η χώρα διαθέτει τους κατάλληλους φορείς (ΡΑΕ, ΚΑΠΕ) για να αξιολογήσουν την «αξία» αυτών των αριθμών μακριά από συντεχνιακές λογικές εικονικής πραγματικότητας.  Διατηρούμε βέβαια την εντύπωση πως όλα αυτά ήδη από πέρυσι, πριν την δημοσίευση της Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 από 30-4-13, έχουν επαρκώς αποκρυσταλλωθεί από την Πολιτεία και δεν αλλάζουν για το «χατίρι» κανενός.  

•    Σχετικά με τα περί Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, χρηματοροών του και συμμετρίας πληρωμών Πανελλαδικά παραπέμπουμε ευθέως στον ν. 4001/2011.  Η επιμονή ωστόσο κάποιων να απαιτούν προνομιακή μεταχείριση πληρωμών ετσιθελικά από το κοινό ταμείο και σε βάρος των υπολοίπων παρά τον νόμο, προκαλεί το κοινό μας αίσθημα.  Το φθηνό επιχείρημα πως δήθεν είναι λίγοι και δεν μας κοστίζουν έχει ξεφτίσει.   Η φαντασίωση χωριστού ειδικού λογαριασμού στο ΜΔΝ για να καρπώνονται και ως παραγωγοί τα ΥΚΩ μέσω του ΜΜΚμδν που εν της πράγμασι κατά τα 2/3 το πληρώνουν οι πολίτες της ηπειρωτικής χώρας ξεχειλίζει από θράσος.  Εικάζουμε πως το επόμενο βήμα στην εκφυλιστική ως προς τον Νόμο 4001 αυτή λογική τους, θα είναι να υπάρχει ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ σε κάθε νησί ή νομό νησιού που θα τον λυμαίνεται ο τοπικός-νομαρχιακός Φ/Β σύλλογος…  Έτσι ο κάθε μικροσύλλογος, θα μπορεί να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερα μικροσυμφέροντα, αφού ατομικά θα αισθάνεται πως τάχα δεν κοστίζει στους υπολοίπους, οδηγώντας μυωπικά έτσι όλοι μαζί στην κατάρρευση του συστήματος για όλους όμως!.  

Πέραν των ανωτέρω τεχνικών καταρχήν παρατηρήσεων που αναδεικνύουν την ανισορροπία  των επιχειρημάτων, είναι προφανές πως οι συνδικαλιστές των λογής ΣΠΗΕΦ κατάλαβαν -κατόπιν εορτής βέβαια- πως με «τυφλές» κορώνες ουσιαστικό έργο προστασίας των παραγωγών δεν παράγεται. Αν βέβαια έμεναν στο κατά τα άλλα χρήσιμο αυτό συμπέρασμα, θα είχαν πραγματικά προσθέσει κάτι στην γνώση τους.  Δυστυχώς οι μέχρι σήμερα καταβολές τους να καλύπτουν την ανεπάρκεια των διοικήσεων τους με οχλαγωγία και ύβρεις, δεν τους αφήνουν να «ξεφύγουν».  Το επίμαχο κείμενο τους ξεπερνά κατά πολύ τα εσκαμμένα, διεισδύοντας ευθέως στην ζώνη της συκοφαντικής δυσφήμισης προσώπων και φορέων, της προσβολής προσωπικότητας και της ηθικής βλάβης. Αποκρούουμε επιπλέον κατηγορηματικά τον όρο «ψευτοεπενδυτές» που οι ΣΠΗΕΦ Κρήτης εκτοξεύουν κατά ευυπόληπτων εταιρειών του διασυνδεδεμένου συστήματος. Τον θεωρούμε απόλυτα επιζήμιο για τον κλάδο και ιδιαίτερα συκοφαντικό και σπιλωτικό στα μάτια της κοινωνίας για τον οποιονδήποτε επένδυσε τα χρήματα του ή δανείστηκε για να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά.  

Κατά τα λοιπά η χρήση τεχνικών εργαλείων ανάλυσης και παραμετροποίησης του «προβλήματος» από τους νεόκοπους ΣΠΗΕΦ Κρήτης, ακόμη και αν είναι άστοχη, με οικτρά λάθη και παραποιήσεις, κατόπιν εορτής και αδέξια όπως επιγραμματικά επισημάναμε, αποτελεί επιβεβαίωση πως ο ΣΠΕΦ έπραξε με αίσθημα ευθύνης επιστημονικά  εγκαίρως και με ρεαλισμό το βέλτιστο δυνατό μπροστά στην καταπολέμηση της οριζόντιας Εισφοράς, των συμφερόντων που κρύβονταν πίσω της επιχειρώντας την φίμωση και εξόντωση των οριζόντια άδικα «βαθιά κουρεμένων» παραγωγών αλλά και του New Deal.  Και μάλιστα προ της «εορτής»!”.  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here