«Αειφόρος» πιστοποίηση για το Novotel Athens

  Μετά από έλεγχο των εγκαταστάσεων του, το Novotel Athens έχει λάβει την πιστοποίηση ISO 14001, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. H πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος της ACCOR για την αειφόρο ανάπτυξη PLANET 21, η οποία έχει ως στόχο να πιστοποιήσει το 40% των ξενοδοχείων του Ομίλου μέχρι το 2015.

  Το Novotel Athens ανέλαβε την πρωτοβουλία και κινητοποίησε τις μονάδες του για να ξεκινήσει η απαιτητική διαδικασία απόκτησης της εξωτερικής αυτής πιστοποίησης, που ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα και ανανεώνεται ανά τριετία. Χρειάστηκε η προετοιμασία ενός έτους όλης της ομάδας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων του ξενοδοχείου για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα μακροπρόθεσμο, καθημερινό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Η πιστοποίηση ISO 14001 εμπλέκει τα ξενοδοχεία σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης, επισημαίνει την δέσμευση των εργαζομένων και αυξάνει την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Περιλαμβάνει: την κατάρτιση των εργαζομένων, την αυστηρή παρακολούθηση των απαιτούμενων κανονισμών, τον έλεγχο κατανάλωσης νερού και ενέργειας μέσω ενός συστήματος ταξινόμησης τους, την χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον χημικών και προϊόντων καθαρισμού, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη συστηματική αντιμετώπιση καταγγελιών ή αιτημάτων σχετικά με το περιβάλλον και την εφαρμογή διαδικασιών για την κάλυψη πιθανής περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here