Lafarge: Με σταθερό στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2012, πέμπτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI – G3.1.

Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α. Η έκθεση του 2012 είναι ανάμεσα στους Καλύτερους Απολογισμούς συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας για το 2012, στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO 2014.

Το περιεχόμενο της έκθεσης διαμορφώθηκε βάσει των Στόχων Αειφορίας που έχει θέσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής για ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της και βάσει των θεμάτων ενδιαφέροντος των κοινωνικών της εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Η έκθεση δομείται γύρω από τους άξονες Κτίζοντας Κοινότητες, Κτίζοντας Αειφόρα και Κτίζοντας μια Κυκλική Οικονομία και περιλαμβάνει στοιχεία για την πρόοδο της εταιρείας το 2012 ως προς τους δείκτες επιδόσεων για την Υγεία και Ασφάλεια, τους εργαζομένους, την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους, την αειφόρο κατασκευή και τις πόλεις, το περιβάλλον και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα Στόχοι Αειφορίας 2012 ολοκληρώθηκε στο τέλος του έτους και η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει τους Στόχους Αειφορίας 2020 –σε εναρμόνιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge– το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα αειφορίας.

Υγεία και Ασφάλεια

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι θεμελιώδης αξία για την εταιρεία και στόχος της είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Υγεία και Ασφάλεια για το βιομηχανικό κλάδο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της προς ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και θα ενισχύσει την προσέγγισή της σε ζητήματα σχετικά με την εργασιακή υγεία. Το 2012 σημειώθηκαν έξι ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας, έναντι πέντε ατυχημάτων το 2011, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχε διεξαχθεί η απαραίτητη εκτίμηση επικινδυνότητας. Ο δείκτης σοβαρότητας ήταν εξαιρετικά χαμηλός (0,08), γεγονός που σημαίνει ότι τα ατυχήματα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών.

Περιβάλλον

Ως προς το περιβάλλον έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στους στόχους που αφορούν τις αέριες εκπομπές και τα αέρια του θερμοκηπίου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα εργοστάσια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές σκόνης κάτω από τα θεσπισμένα όρια. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το ζήτημα της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι στιγμής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (2,8%), πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική. Για την αποκατάσταση των λατομείων η πρακτική της εταιρείας ενσωματώνει τη μεθοδολογία του Ομίλου Lafarge και ορίζει πρότυπα για τον έλεγχο όλων των λατομείων ως προς τη βιοποικιλότητα και την αξιολόγηση όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές. Πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας έχει αναπτυχθεί για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και για το λατομείο αδρανών υλικών στον Άραξο σε συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Εργαστήριο Βοτανολογίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προστασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri. Το πρόγραμμα για το λατομείο Αράξου έλαβε ειδικό βραβείο στα ευρωπαϊκά βραβεία UEPG Sustainable Development Awards 2013.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής ενσωματώνει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Από το 2012 το τμήμα προμηθειών ζητά από τους προμηθευτές συμμόρφωση ως προς τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Το 2012 η συνολική δαπάνη προμηθειών της εταιρείας ήταν 149,5 εκατ. Ευρώ, από τα οποία το 72.5% σε τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Πρώτη δημοσίευση στην ετήσια ειδική έκδοση CSR Reports 2014. 

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά την έκδοση εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here