Μ. Καρπέτας: Επιχειρηματικότητα & Κοινωνική προσφορά

Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσουκαλά

Τι ακριβώς είναι η πρωτοβουλία «Τοπικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας » που έχει παρουσιάσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης και ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση;

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι ο δήμος της Μεταμόρφωσης αποτελεί μία οντότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενος από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης του. Αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί, απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (stakeholders), καθώς επίσης στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο λόγος που μας οδήγησε στη δημιουργία του τοπικού δικτύου, είναι η ανάγκη να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να αναδείξουμε τον δήμο Μεταμόρφωσης ως πεδίο που συμβάλει στην ενίσχυσή της, επιτυγχάνοντας παράλληλα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Τι μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο;

Τα Ανταποδοτικά Οφέλη μέσα από τις οργανωμένες δραστηριότητες του γραφείου ΕΚΕ, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στα όρια του δήμου, χωρίζονται σε δυο (2) κατηγορίες (Α) Άυλα/Κοινωνικά Οφέλη. (Β) Υλικά/Επιχειρηματικά Οφέλη. (Γ) Ειδικές παροχές του δήμου προς τις επιχειρήσεις

•    Ανάπτυξη τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας εθελοντισμού, του κοινωνικού προφίλ, της φήμης και της γενικότερης εικόνας της εταιρείας.
•    Ταύτιση και ενίσχυση κοινών εταιρικών στόχων και κοινής εταιρικής ταυτότητας με τις τοπικές ανάγκες
•    Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των πολιτών στον εθελοντισμό και κατ’ επέκταση ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας προς τη τοπική κοινωνία.
•    Εξωτερίκευση του κοινωνικού και επιχειρηματικού προσώπου της εταιρείας, μέσα από πρωτοβουλίες των εργαζομένων
•    Ενίσχυση στο κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας ως εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους και τη κοινωνία γενικότερα.
•    Δημιουργία /ενδυνάμωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων
•    Συνεργασία μεταξύ των φορέων & επιχειρήσεων
•    Προβολή των επιχειρήσεων ( site , σήμανση κλπ)
•    Την επέκταση του κοινωνικού διαλόγου και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης προερχόμενη από την έντονη παρουσία των δράσεων ΕΚΕ και την συνεχή επικοινωνία
•    Άμεση και καίρια προσέγγιση των ευαισθητοποιούμενων ομάδων της κοινωνίας από υπαλλήλους εθελοντές και όχι εταιρικά απρόσωπα ή εξ’ αποστάσεως
•    Αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας με δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς, προσφέροντας σημεία χαλάρωσης, παιχνιδιού και διαμόρφωσης δημόσιων χώρων
•    Ενδυνάμωση του υπάρχοντος δυνατού και υπεύθυνου κοινωνικού και περιβαλλοντικού προφίλ της κάθε εταιρείας που συμμετέχει, απέναντι στη τοπική κοινωνία και προς τα ενδιαφερόμενα

Ποια είναι η μέχρι στιγμής αποδοχή του από την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης;

Αν και είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να πραγματοποιήσουμε απολογισμό, είναι πολύ ενθαρρυντικό για την προσπάθειά μας, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι συνοδοιπόροι στο όραμα του δήμου. Άλλωστε, το εν λόγω δίκτυο, το οποίο στηρίζεται σε μια διάσταση της ΕΚΕ, απαλλαγμένη από υφιστάμενες πρακτικές, θα βοηθήσει τις ίδιες τις επιχειρήσεις, να καθιερωθούν στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, όχι ως απρόσωπες επιχειρηματικές οντότητες, αλλά ως γρανάζια της κοινωνικής μηχανής που συμβιώνουν αρμονικά με αυτήν.

Ποιο θα λέγατε πως είναι το δικό σας όραμα για τον Δήμο όχι μόνο αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αλλά και σχετικά με την επιχειρηματικότητα γενικά;

Το όραμά μου είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής παρουσίας στον κοινωνικό χάρτη του Δήμου Μεταμόρφωσης. Να διατηρήσουμε ένα συνεχή διάλογο με τον τοπικό πληθυσμό και να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό πρόσωπο όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στα όρια του δήμου, μέσα από πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία των επιχειρήσεων και του Δήμου. Ως εκ τούτου και μέσα από το δίκτυο, θέλουμε να απενεχοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο και να ευαισθητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις σε θέματα που άπτονται κοινωνικών προσδοκιών.

Τούτο είναι στα σχέδιά μας να υλοποιηθεί, μέσω της δημιουργίας του ΚΕΠ επιχειρηματικότητας, το  οποίο θα έχει ως αποστολή αφενός την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων, αφετέρου να προσφέρει προοπτικές απασχόλησης στην τοπική κοινωνία.

Το εν λόγω δίκτυο, στηρίζεται σε μια διάσταση της ΕΚΕ, απαλλαγμένη από υφιστάμενες πρακτικές που την περιορίζουν σε απλό διαφημιστικό εργαλείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here