Jetoil: Μέρος του οράματος η Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη Mamidoil Jetoil και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις δεσμεύσεις της εταιρείας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στις σελίδες της συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι δράσεις και τα προγράμματα που η εταιρεία εφάρμοσε το 2012, με σκοπό να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το όραμα

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2012 η Jetoil προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό του Οράματος, της Αποστολής αλλά και των Αρχών της μέσα από ενδο-εταιρικές διεργασίες, με τη συμμετοχή στελεχών από διάφορα επίπεδα (διοίκηση, διευθυντές, προϊστάμενοι). Στο όραμα αυτό σήμερα πλέον έχει ενσωματωθεί και η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας, έτσι ώστε οι Έλληνες και ξένοι συνεργάτες και καταναλωτές να γνωρίζουν την Jetoil ως μία σοβαρή, υπεύθυνη και ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, της οποίας αποστολή είναι να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν σε όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία της (συμμέτοχοι) με βάση τους κύριους άξονες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά.

Οι υπεύθυνες διακρίσεις

Το 2012 η Jetoil απέσπασε διάφορα βραβεία για τις επιδόσεις της στην ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έλαβε διάκριση στο πλαίσιο των Βραβείων myclimate – Green Leader, που διοργανώθηκαν από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και τον ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό myclimate. Επίσης, έλαβε διπλή βράβευση στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα ΔΕΗ Environmental Awards 2013 το Δεκέμβριο του 2012. Λίγο νωρίτερα, το Μάιο του 2012, είχε λάβει τη διάκριση Silver, συμμετέχοντας στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – CR Index./

Οι δράσεις

Μεταξύ άλλων, στις αρχές Μαρτίου 2012 η Jetoil προσυπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια, ενώ ξεκίνησε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μυλωνάς (ΙΟΑΣ). Ακόμη στήριξε δράσεις εθελοντισμού του προσωπικού της καθώς και μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, ευπαθείς ομάδες, σωματεία και σχολεία. Όσον αφορά το περιβάλλον, μεταξύ άλλων συνέχισε το πρόγραμμα καταμέτρησης και αντιστάθμισης ρύπων για το σύνολο του στόλου των Ι.Χ. βυτιοφόρων και για 3 εφοδιαστικά πλοία καθώς και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των γραφείων της εταιρείας τόσο σε Αθήνα (για τρίτη χρονιά) όσο και σε Θεσσαλονίκη (για δεύτερη χρονιά). Επίσης, συνεχίστηκαν προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών, ενώ μέσα στο 2012 ξεκίνησε τη μετατροπή του πρατηρίου της στον Αγ. Στέφανο στην Αττική σε «πράσινο» .

Η σύνταξη της έκθεσης

Η σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε στις αρχές υποβολής αναφορών της GRI G3 (Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Αναφορών – Global Reporting Initiative). Η Mamidoil Jetoil έχει αξιολογήσει την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχει εκτιμήσει το επίπεδο εφαρμογής ως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G3, σε επίπεδο εφαρμογής B+, με το Κέντρο Αειφορίας (CSE) να έχει αναλάβει το καθήκον της εξωτερικής διασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2012, η Jetoil προέβη σε αυτο-αξιολόγηση ΕΚΕ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν καθοριστικά για τη συνέχιση της βελτίωσης της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνει την απόδοση του οργανισμού σε θέματα ΕΚΕ και εντοπίζει τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και περισσότερης προσπάθειας, δίνοντας τη δυνατότητα να αποτυπώνεται και η βελτίωση του οργανισμού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here