Επιστολή ΣΠΕΦ για τα έσοδα και τους πόρους ΑΠΕ

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς ΑΔΜΗΕ υπ’ όψη του Προέδρου κ. Ι. Γιαρέντη με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ υπ’ όψη του Υφυπουργού κ.  Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη, στη ΡΑΕ υπ’ όψη του Προέδρου κ. Ν. Βασιλάκου και ΛΑΓΗΕ υπ’ όψη του Προέδρου κ. Α. Γκαρή  με θέμα: Μηχανισμός διασφάλισης εσόδων – πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια.

Συγκεκριμένα:

“Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.  Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floor του ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα.  Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕ ύψους 1,1 δις ευρώ ετησίως συγκροτούν περί τα 2/3 των ποσών που απαιτούνται για την ετήσια αποζημίωση τους, οπότε η διασφάλιση και απρόσκοπτη είσπραξη τους από την εταιρεία σας είναι εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ενόψει μάλιστα και του εκ νέου ανοίγματος της αγοράς λιανικής σε περισσότερους ιδιώτες Προμηθευτές (σήμερα υφίσταται πρακτικά μόνο η ΔΕΗ), καθίσταται κεφαλαιώδης η ύπαρξη Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων για τα ποσά αυτά από τον ΑΔΜΗΕ, αντίστοιχου λ.χ. με την 8η Ημέρα Αναφοράς που εφαρμόζει από το Φθινόπωρο του 2013 για τις συναλλαγές/ποσά ΗΕΠ ο ΛΑΓΗΕ.  

Σε συνέχεια και προηγούμενης από 10/10/13 επιστολής μας για το θέμα στην οποία ωστόσο απάντηση δεν λάβαμε, παρακαλούμε όπως ορίσετε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας, ώστε να μας εκθέσετε το υφιστάμενο πλαίσιο διασφάλισης της ροής στον ΑΔΜΗΕ των πόρων ΑΠΕ που προαναφέραμε και μας αφορούν”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here