Η στρατηγική σημασία του Κοινωνικού Απολογισμού

Η Ελένη Αποσπόρη γράφει για τα πολλά πλεονεκτήματα του Κοινωνικού Απολογισμού.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η προσέγγιση η οποία, όταν εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο της επιχείρησης και στη συνέχεια μεταφράζεται σε συμπεριφορά, δημιουργεί μακροχρόνια αξία για τους συμμέτοχους και συμβάλλει στην αειφορία.

Ο Κοινωνικός Απολογισμός (KA) είναι η διαδικασία με την οποία αξιολογούμε και δημοσιοποιούμε την επίδοση της επιχείρησης ως προς την ΕΚΕ. Ο KA δεν είναι εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων. Δεν γίνεται σποραδικά και εκ των ενόντων, όταν ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και την εικόνα της επιχείρησης. Γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετράει και αποτυπώνει την πρόοδο της επιχείρησης ως προς τις κοινωνικές της επιδόσεις.

Ο KA δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Πέρα από τους πόρους και το χρόνο που απαιτεί η μέτρηση και η αποτύπωση των κοινωνικών επιδόσεων, ο KA παρουσιάζει και άλλες δυσκολίες, όπως η επιλογή εξειδικευμένων αξιολογητών, η ανάγκη ύπαρξης συστήματος καταγραφής των επιδόσεων της επιχείρησης σε σχέση με ένα μεγάλο εύρος δεικτών ή ακόμη και ο φόβος και η αντίσταση των εργαζομένων να συμμετέχουν σε μια εφ’ όλης της ύλης αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Επίσης, ο ΚΑ είναι πιθανό να αναδείξει αδυναμίες και προβλήματα τα οποία η επιχείρηση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει άμεσα.

Ιδανικά, ο ΚΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διαστάσεις ΕΚΕ της επιχείρησης -οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές- αλλά λόγω των δυσκολιών που αναφέρθηκαν, μπορεί να εστιάσει σε μερικές περιοχές κοινωνικής ευθύνης όπως είναι, για παράδειγμα, η πρόοδος στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή στη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας ή στις παροχές στους εργαζόμενους ή στις εργασιακές συνθήκες κ.λπ.

Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, o KA έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η διαδικασία του ΚΑ φέρνει την επιχείρηση «πρόσωπο με πρόσωπο» με τις αξίες που πρεσβεύει, τους κανόνες εταιρικής ηθικής, τις εσωτερικές πρακτικές, τα συστήματα διοίκησης και, επίσης, πολύ σημαντικό, με τις προσδοκίες των συμμετόχων, όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι επενδυτές, οι πιστωτές, η κοινωνία, τα ΜΜΕ, οι ρυθμιστικές αρχές και άλλοι, ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις τους για περισσότερη διαφάνεια και συμμετοχή. Ταυτόχρονα, μέσα από τον απαραίτητο κατά τη διαδικασία του ΚΑ διάλογο με τους συμμετόχους, αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σχέση της με αυτούς και εντοπίζει ευκαιρίες και κινδύνους που απορρέουν από αυτή τη σχέση.

Η διαδικασία του ΚΑ βοηθάει την επιχείρηση να προσδιορίσει τις επιπτώσεις της στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να μετρήσει με αντικειμενικούς/αξιόπιστους δείκτες το αποτέλεσμα της κοινωνικής της συμπεριφοράς. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν προτάσεις για:

• Πιθανές βελτιώσεις σε διάφορες διαστάσεις της ΕΚΕ που έχουν εφαρμοστεί
• Αναδιανομή πόρων ανάλογα με τις βελτιώσεις και, εν τέλει,
• Νέες ευκαιρίες σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων κοινωνικής ευθύνης.

Ο ΚΑ, μέσα από τη διαδικασία μέτρησης αποτελεσμάτων, μπορεί να δείξει τη θετική επίδραση της ΕΚΕ στην κερδοφορία και την αειφορία της επιχείρησης και να πείσει πως αυτές δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες
προσεγγίσεις και στρατηγικές, αλλά συμπληρωματικές.

Συμπερασματικά, για τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει την προσέγγιση της ΕΚΕ, ο σωστά σχεδιασμένος και εφαρμοσμένος ΚΑ αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σημασίας.

Πρώτη δημοσίευση στην ετήσια ειδική έκδοση CSR Reports 2014.

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά την έκδοση εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here