Η διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

To QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020, απηύθυνε πρόσκληση από 1 έως 20 Ιουλίου προς όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, καθώς και αυτές που υπάγονται στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών, να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Στη διαδικασία διαμόρφωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας εντάσσεται η αναθεώρηση του Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας, την οποία πραγματοποιεί ένας από τους στρατηγικούς εταίρους του Sustainable Greece 2020, το German Council for Sustainable Development, ο οποίος αναγνωρίζεται ως η κορυφαία Ευρωπαϊκή καλή πρακτική στο συγκεκριμένο τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της αναθεώρησης διεξάγεται παράλληλα σε τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, με προσκεκλημένους κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 είναι η δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος στηρίζεται στον αντίστοιχο Κώδικα Βιωσιμότητας του German Council for Sustainable Development. Ο Κώδικας Βιωσιμότητας θα προσαρμοσθεί στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς μέσω της δημιουργίας μιας ειδικής ομάδας εργασίας. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συμμετέχουν ήδη στην Πρωτοβουλία, με σκοπό το διάλογο που θα αναπτυχθεί να αποφασισθούν τα συγκεκριμένα επιπλέον κριτήρια που ανταποκρίνονται στην Ελληνική πραγματικότητα. Απώτερος στόχος είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας να συνδεθεί με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here