Ο νέος Απολογισμός της ΑΒ Βασιλόπουλος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΑΒ Βασιλόπουλος δημοσιεύει το νέο έντυπο Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις, η πρόοδος και οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία για το 2013.

Ο 6ος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός, περιγράφει με λιτό και περιεκτικό τρόπο τα σημαντικότερα αποτελέσματα της ΑΒ Βασιλόπουλος στους τρεις πυλώνες δράσεις της: Άνθρωπος-Προϊόντα-Περιβάλλον. Η μεγάλη αλυσίδα, θέλοντας να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το έντυπο της, προχώρησε φέτος για πρώτη φορά στην αυτοαξιολόγηση μιας σειράς κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, προκειμένου να  προσδιοριστεί το «αποτύπωμά» της σε αυτούς τους τομείς.

Η πρώτη ενότητα του Απολογισμού αφορά τον «Άνθρωπο». Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παράλληλα ένας από τους βασικότερους παράγοντες διαφοροποίησης, είναι το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, με τους ανθρώπους της ΑΒ να νιώθουν ασφαλείς, υγιείς και παράλληλα να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται επαγγελματικά και προσωπικά. Στην ίδια ενότητα εντάσσεται και η συμβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη και διατήρηση της συνοχής των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σημαντικός για την εταιρεία είναι και ο δεύτερος πυλώνας του εντύπου, τα «Προϊόντα». Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη της ΑΒ, προκειμένου να ανταποκρίνεται συνεχώς στις απαιτήσεις των καταναλωτών και να προστατεύει την υγεία τους. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα της ΑΒ Βασιλόπουλος, αξιολογούνται διαρκώς σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, ενώ πραγματοποιούνται αλλεπάλληλοι έλεγχοι τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και σε επίπεδο καταστημάτων.

Τέλος, όσον αφορά στο «Περιβάλλον», η ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρεί χρέος της να εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και εν γένει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη απέναντι στις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές της, επενδύει σε μεθόδους και διαδικασίες που προωθούν τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνουν τις υποδομές των μεταφορών και τα κτιριακά αποθέματα της εταιρείας και μειώνουν τα απορρίμματα της.

Η ΑΒ πιστεύει ότι οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους, βελτιώνοντας τη ζωή τους και προσφέροντας τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες τους. Γι’ αυτό επιδίωξή της είναι να συνεχίσει να ενισχύει διαρκώς το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας με νέες πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει προγράμματα που σέβονται τον άνθρωπο, επικεντρώνονται στην ποιότητα και προστατεύουν το περιβάλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here