ΣΕΦ: Θεσμικές ρυθμίσεις για την αυτοπαραγωγή

Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

“Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το θέμα της αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό ενέργειας (net-metering), θα θέλαμε να θίξουμε γενικότερα το θέμα της αυτοπαραγωγής και των θεσμικών ελλείψεων και στρεβλώσεων που δεν έχουν επιτρέψει την ανάπτυξή της, παρόλο που υπάρχουν σχετικά νομοθετήματα ήδη εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία.

Η επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών (πέραν του οικιακού και πολύ μικρού εμπορικού τομέα) με το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (όπως προβλέπουν σχετικά οι Ν.2773/1999, Ν.3175/2003 και Ν.2001/2011), οδηγούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις και δικαιολογούν την αδράνεια και έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των εν δυνάμει επενδυτών.

Επειδή η μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και εν γένει στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σήμερα επιτακτικό ζητούμενο, η αυτοπαραγωγή θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, με την προϋπόθεση ότι θα αρθούν τα εμπόδια που σήμερα καθιστούν μη ελκυστικές τις σχετικές επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες νόμοι προβλέπουν την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας, ακόμη και αυτής που παράγει ο ίδιος ο αυτοπαραγωγός. Η εξοικονόμηση του αυτοπαραγωγού συνεπώς αφορά μόνο τις λεγόμενες “ανταγωνιστικές χρεώσεις”, δηλαδή τη χρέωση ενέργειας (που για καταναλώσεις της τάξης των 50 MWh/έτος, για παράδειγμα, είναι της τάξης των 8,7 λεπτών ανά κιλοβατώρα), εξοικονόμηση που δεν είναι επαρκής ως κίνητρο για να επενδύσει κανείς.

Η τροποποίηση των εν λόγω ρυθμίσεων και συγκεκριμένα της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 και της παραγράφου 2γ του άρθρου 143 του Ν.2001/2011, θα άρει τις σημερινές αγκυλώσεις και θα ανοίξει το δρόμο στην αυτοπαραγωγή, με ένα τρόπο που όχι απλώς βοηθά την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Η ίδια ρύθμιση θα επιτρέψει τη βελτίωση του προτεινόμενου πλαισίου για το net-metering, αφού, αν και τα μικρά συστήματα απαλλαγούν από τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ, θα έχουν πλέον χρόνους αποπληρωμής κάτω της δεκαετίας, με άλλα λόγια θα γίνουν ελκυστικότερα για τους οικιακούς καταναλωτές”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here