ΑΞΙΟΤΗΣ: Εκδήλωση για την ΕΚΕ

O Σύλλογος Προβληματισμού & Διαλόγου ΑΞΙΟΤΗΣ πραγματοποίησε την  Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 στη Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την κυρία Μαρία Αλεξίου, πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με θέμα: «Η ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως παράγων βιωσιμότητας και δημιουργίας αξίας των επιχειρήσεων και σημασία της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφάνεια και τη μέτρηση των μη οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων».

Η κυρία Αλεξίου μετά από μια σύντομη ιστορική αναφορά στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ήδη από το 1994, έδωσε μια ενδιαφέρουσα  διάσταση για ρόλο που διαδραματίζει σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο.  Η εποχή που οι επιχειρήσεις κατεύθυναν τους καταναλωτές έχει περάσει ανεπιστρεπτί δίνοντάς θέση στις επιχειρήσεις που μέσα από τα προϊόντα και τις ενέργειες τους,  δίνουν συνέχεια στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των καταναλωτών τους για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην περίοδο γενικευμένης κρίσης – οικονομίας, αξιών και θεσμών-  που βιώνει η χώρα, αναδύθηκε η αδήριτη  ανάγκη για διαφάνεια και εμπιστοσύνη  με τις επιχειρήσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να κριθεί το γεγονός ότι  μέσα από τελευταία έρευνα της Public Issue, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται μεταξύ των πιο αξιόπιστων θεσμών αμέσως μετά το Στρατό. Οι κύριοι φορείς με ρόλο μοχλού πίεσης για τις δράσεις αλλά και την εικόνα των επιχειρήσεων είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι , οι μέτοχοι και οι τελικοί καταναλωτές.

Τα οφέλη από τη συμμόρφωση με τις νέες επιταγές για στοχευμένες ενέργειες αλλά και τη μετατροπή των εταιρειών από απλούς φορείς δημιουργίας πλούτου σε ενεργά κύτταρα του κοινωνικού ιστού, είναι πολλά και υψηλής σημασίας. Κυρίαρχα εμφανίζονται η  προστιθέμενη αξία στο ίδιο το προϊόν και η καθοριστική συμμετοχή στα οικονομικά αποτελέσματα μετατρέποντάς τα από μεσοπρόθεσμα σε βιώσιμα και αειφόρα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Αλεξίου, σήμερα στην αξιολόγηση των εταιρειών τα χρηματοοικονομικά στοιχεία την επηρεάζουν μόνο σε ένα ποσοστό 20 %- 25% το υπόλοιπο αφορά σε άυλα στοιχεία, όπως οι σχέσεις με τους εργαζομένους της,  οι υπεύθυνες επενδύσεις, οι συνθήκες εργασίας, κ.α.

Η νέα οδηγία της ΕΕ που αφορά αρχικά στις εταιρείες με προσωπικό 500+,  ενσωματώνει στις αρχές του Risk Management, εκτός από τις αμιγώς χρηματοοικονομικές,  παραμέτρους όπως το  Green Procurement και το  Social Procurement στοιχεία που αποτελούν τη δημόσια δέσμευση της για τήρηση υπεύθυνης συμπεριφοράς και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας.
Οι εταιρείες 500+  βάσει της νέας οδηγίας υποχρεώνονται να συμπεριλάβουν στις οικονομικές τους καταστάσεις και τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών τους στοιχείων, σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να εξηγήσουν το λόγο μη ενσωμάτωσής τους ( comply or explain).

Κλείνοντας, η κυρία Αλεξίου υπερθεμάτισε για το ρόλο που καλείται να έχει και η Πολιτεία στη σωστή εφαρμογή της νέας οδηγίας, όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για το παράδειγμα που μπορούν να αποτελέσουν ως προς την παρακίνηση συμμόρφωσης και των μικρότερων εταιρειών.  Το πρώτο βήμα θα μπορούσε να ήταν η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ώστε να γίνει απλό και ξεκάθαρο ενώ στη συνέχεια θα μπορούσαν οι εταιρείες που συμμορφώνονται να έχουν ένα προβάδισμα στη συμμετοχή των διαγωνισμών του Δημοσίου για τις προμήθειες έναντι εκείνων που αδιαφορούν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here