Σωληνουργεία Κορίνθου: Υψηλού επιπέδου ο Απολογισμός ΕΚΕ

Tην κάλυψη του υψηλότερου επιπέδου δεικτών, A+ κατά το πρότυπο GRI-G3.1 πέτυχε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 της εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου. Πρόσφατα και ο ίδιος ο φορέας GRI (Global Reporting Initiative) επιβεβαίωσε ότι πληροί τις απαιτήσεις για το επίπεδο Α+. Σημειώνεται πως στην Ελλάδα ελάχιστοι απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχουν επιτύχει το επίπεδο αυτό.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το επίπεδο κάλυψης των δεικτών του διεθνούς αυτού προτύπου απολογισμών ΕΚΕ αντικατοπτρίζει την ποιότητα του εκάστοτε απολογισμού και ταυτόχρονα αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και δέσμευσης της εταιρίας απέναντι στους συμμετόχους της. Στον Απολογισμό 2013 της Σωληνουργεία Κορίνθου παρουσιάζονται σε πλήρη ανάπτυξη παραπάνω από 70 ποιοτικοί και 50 ποσοτικοί δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δημοσιεύει από το 2008 και σε ετήσια βάση Απολογισμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο οδηγιών Απολογισμών ΕΚΕ, GRI – G3 και GRI-G3.1, του οργανισμού Global Reporting Initiative.

Με σκοπό την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η  Σωληνουργεία Κορίνθου φέτος ανέθεσε και στον οργανισμό GRI τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής των δεικτών GRI-G3.1 στον Απολογισμό της. Ο οργανισμός GRI μετά από έλεγχο επιβεβαίωσε ότι ο Απολογισμός 2013 της Εταιρίας πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής Α+ και εξέδωσε σχετικό πιστοποιητικό επιπρόσθετα από αντίστοιχο έλεγχο ανεξάρτητου φορέα στην Ελλάδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here