State of Sustainable Business

Τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη του χώρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας καταγράφει η έρευνα State of Sustainable Business Survey 2014.

Με τίτλο “State of Sustainable Business Survey 2014”, η έκτη ετήσια μελέτη των BSR/GlobeScan διερευνά τις απόψεις των επαγγελματιών του χώρου της Αειφορίας. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 30 Ιουλίου και 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ένα σύνολο από 709 επαγγελματίες από τις οργανώσεις-μέλη της BSR απάντησαν στις ερωτήσεις. Αυτό το δείγμα περιλαμβάνει εκπροσώπηση του 79% των μελών της BSR.

Ο πληθυσμός του δείγματος κατά κύριο λόγο αποτελείται από εκπροσώπους των επιχειρήσεων, με ορισμένους μόνο από τους ερωτηθέντες να προέρχονται από ΜΚΟ, κυβερνήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα, και εκπροσωπούν την Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική.

Τα 7 σημαντικότερα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα, είναι τα εξής:

1. Η ενσωμάτωση παραμένει η βασική πρόκληση της ηγεσίας

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αειφορίας, η ενσωμάτωση της αειφορίας στον πυρήνα της επιχείρησης παραμένει η πιο σημαντική ηγετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, ενώ η αύξηση της διαφάνειας γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η ενσωμάτωση της αειφορίας εξακολουθεί να βαθμολογείται ως η μεγαλύτερη πρόκληση από σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) του συνόλου των ερωτηθέντων, έχοντας μεγάλη απόκλιση από οποιαδήποτε άλλη πρόκληση στον τομέα της αειφορίας.

Παρότι δεν έχει αξιολογηθεί τόσο ψηλά όσο η ενσωμάτωση της αειφορίας, η μεγαλύτερη διαφάνεια έχει αυξηθεί σταθερά σε σημαντικότητα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών της έρευνας αυτής.

2. Διαφάνεια: Ένας οδηγός στην εμπιστοσύνη του κοινού

Η διαφάνεια αναγνωρίζεται ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση του χαμηλού ποσοστού εμπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις.

Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αναφέρουν αυθόρμητα τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους τα επίπεδα εμπιστοσύνης του κοινού μπορούν να βελτιωθούν, η συντριπτική πλειοψηφία (61%) κατονόμασε την αύξηση της διαφάνειας ως τον καλύτερο τρόπο.

Ωστόσο, οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν τις επιχειρήσεις ως μετρίως διαφανείς, με μόλις πάνω από το ένα τέταρτο (26%) να τις χαρακτηρίζουν «διαφανείς». Οι Βορειοαμερικανοί είναι λιγότερο πιθανό να αξιολογήσουν μια επιχείρηση ως διαφανή (18%) από ό,τι οι ερωτηθέντες στην Ευρώπη (26%) και άλλες γεωγραφικές περιοχές (39%).

Από το 2010, η αντίληψη της εμπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις δεν έχει βελτιωθεί, με λιγότερο από το ένα πέμπτο (19%) των ερωτηθέντων το 2014 να θεωρεί ότι το κοινό έχει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο του μετρίου.

3. Οι CSOs έχουν αντίκτυπο

Η παρουσία Chief Sustainability Officer (CSO) μπορεί να έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της αειφορίας σε μια επιχείρηση.

Ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι η εταιρεία τους έχει CSO δεν έχει αλλάξει τους τελευταίους δώδεκα μήνες (46%), η συντριπτική πλειοψηφία (78%) των ατόμων από εταιρείες με CSO δήλωσαν ότι ο ρόλος του είχε σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της εταιρείας τους στον τομέα της αειφορίας. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι πιο πιθανό να έχουν CSO (68%) από ό,τι οι αντίστοιχες στη Βόρεια Αμερική (30%) και σε άλλες αγορές (54%).

Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο επιτυχημένος CSO πρέπει να έχει την ικανότητα να παντρέψει την επιχείρηση με την αειφορία και χρειάζεται μια ισχυρή επιχειρηματική λογική και αξιοπιστία, προκειμένου να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της αειφορίας σε ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτή η αίσθηση είναι ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των ερωτηθέντων που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα μιας επιχείρησης, με σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων σε θέσεις αντιπρόεδρου και άνω (46%) να προσδιορίζουν την καλή επιχειρηματική λογική και την αξιοπιστία της ως το βασικότερο χαρακτηριστικό για έναν επιτυχημένο CSO.

4. Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων παραμένουν σταθερές

Για έκτη συνεχή χρονιά, οι επαγγελματίες προσδιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κλιματική αλλαγή ως τις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες αειφορίας για τις επιχειρήσεις τους κατά το επόμενο έτος. Ενώ υπάρχει κάποια μεταβλητότητα σε αυτές τις κατατάξεις από έτος σε έτος, οι ερωτηθέντες κατατάσσουν αυτά τα τρία θέματα ως βασικές προτεραιότητες από το 2009. Τα ανθρώπινα δικαιώματα (το 70% τα αξιολογεί ως μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές προτεραιότητες) και τα δικαιώματα των εργαζομένων (64%) έχουν αυξηθεί ως προτεραιότητες από το 2013, ενώ η μείωση της φτώχειας και η βιώσιμη κατανάλωση συνεχίζουν να κατατάσσονται ως χαμηλές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις κατά το επόμενο έτος.

Οι προαναφερθείσες κύριες προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τις προσωπικές αντιλήψεις των ερωτηθέντων, σχετικά με τα σημαντικά τρέχοντα αλλά και μελλοντικά γεγονότα που αφορούν την αειφορία, όπου οι κορυφαίες αναφορές σχετίζονταν με την κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

5. Οι εξωγενείς απαιτήσεις θα φέρουν δράσεις για το κλίμα

Με σκοπό οι επιχειρήσεις να δεσμευτούν με μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι επαγγελματίες τις εταιρικής αειφορίας εντοπίζουν δύο μοχλούς πίεσης που μπορούν να φέρουν αλλαγή: η απαίτηση από τους επενδυτές και τους καταναλωτές και η πίεση από την κυβέρνηση και τη νομοθεσία. Κατά την εξέταση των σημαντικών γεγονότων για το προσεχές έτος, οι ερωτηθέντες αναμένουν επικείμενες αποφάσεις του ΟΗΕ σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί για την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η πλειονότητα των επαγγελματιών δηλώνει ότι η εταιρεία τους είτε θα διατηρήσει είτε θα αυξήσει την προσοχή της τόσο στην προσαρμογή αλλά και τη μείωση της κλιματικής αλλαγής τους επόμενους 12 μήνες.

6. Mega τάσεις: Τεχνολογία, μεταβολές στην οικονομία και διαφάνεια

Η τεχνολογία, οι οικονομικές αλλαγές και η διαφάνεια είναι οι τρεις μεγάλες τάσεις που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 μηνών. Σχεδόν επτά στους δέκα (69%) δηλώνουν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις τους κατά τους προσεχείς μήνες. Ακολουθούν οι οικονομικές αλλαγές, με ποσοστό 68%. Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) δηλώνουν ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Οι Βορειοαμερικανοί είναι λιγότερο πιθανό να αναμένουν μια σημαντική επίδραση από τη διαφάνεια (59%) από ό,τι οι ομόλογοί τους στην Ευρώπη και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές (72% και 70%, αντίστοιχα).

7. Οι οικονομικές ανησυχίες καθοδηγούνται από κοινωνικούς παράγοντες

Κατά την εξέταση των επιπτώσεων συγκεκριμένων οικονομικών ζητημάτων, οι ερωτηθέντες τείνουν να επικεντρώνονται σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως η εργασία, η αλυσίδα εφοδιασμού και η πολιτική αστάθεια στις βασικές αγορές.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (72%) πιστεύουν ότι η πολιτική αστάθεια στις βασικές αγορές θα μπορούσε να έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, ενώ ακολουθεί το ανεπαρκές ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (60%). Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ έχει αποδειχθεί ότι η οικονομική ανισότητα είναι μια αυξανόμενη αιτία πολιτικής αστάθειας και τέσσερις στους δέκα (41%) πιστεύουν πως έχει μεγάλες πιθανότητες να επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους, συγκριτικά, δεν γίνεται αντιληπτή ως μια σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here