Πρόγραμμα για τη σπατάλη τροφίμων

Το πρόγραμμα «Πλεόνασμα Τροφής-Πλεονέκτημα Ζωής», μια πρωτοβουλία  του μη κυβερνητικού οργανισμού ΚΛΙΜΑΚΑ, επιχειρεί να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων. Με στόχο την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή του σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί –  σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες δράσεις- ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με σαφές πλαίσιο, τεχνογνωσία και διαδικασίες διασφάλισης όχι μόνο της ποιότητας των διανεμόμενων τροφίμων, αλλά και της συνολικής λειτουργίας του προγράμματος.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας δράσης αποτελεί η σωστή δικύωση των εμπλεκόμενων φορέων (προσφέροντες – συλλέκτες – αποδέκτες).

Το πρόγραμμα «Πλεόνασμα Τροφής – Πλεονέκτημα Ζωής» λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των εν δυνάμει κοινωνικών παρόχων-δωρητών, από τον πρωτογενή (λ.χ. παραγωγοί), το δευτερογενή (λ.χ. γαλακτοβιομηχανίες) και τον τριτογενή τομέα (λ.χ. αλυσίδες super market, λαϊκές αγορές, εστιατόρια) και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αποτελούν και τον τελικό αποδέκτη της αλυσίδας.

Ειδικότερα, στόχος της ΚΛΙΜΑΚΑ είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της μη σωστής διαχείρισης των τροφίμων (σπατάλη) μέσω της βελτίωσης  της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και παράλληλα μέσω της βελτίωσης τής απόδοσής της, προς όφελος των ομάδων εκείνων που έχουν χαμηλή πρόσβαση στην τροφή.

Mετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Κλίμαξ plus» θα οριστούν τα πρότυπα για να εφαρμοστεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here