Οι νικητές του Vodafone World of Difference

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference ανέδειξε τους 10 νέους νικητές που ξεκίνησαν την εξάμηνη εργασία τους στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας, ενώ η Vodafone καλύπτει το μισθό τους.

Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, για τους οποίους θα εργαστούν οι φετινοί νικητές του Vodafone World of Difference είναι: Γιατροί του Κόσμου, ΔΙΑΖΩΜΑ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ, Κιβωτός του Κόσμου, Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”, Emfasis Foundation και HumanAid.

Αναλυτικά, οι φετινοί νικητές του προγράμματος, είναι:

Αρχόντω Αντωνάτου, Συντονίστρια Σχεδιασμού & Εφαρμογής Δράσεων και εύρεσης πόρων στην Emfasis Foundation. Στόχος της είναι ο συντονισμός των προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός για τη στήριξη αστέγων, ανέργων και ουσιοεξαρτώμενων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (σίτιση, ένδυση, είδη προσωπικής υγιεινής), καθώς και η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω της Κοινωνικής Εργασίας Δρόμου.

Σταυρούλα Γεωργαλή, Ψυχολόγος στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα”. Στόχος της είναι η ψυχολογική στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους στη φάση της διάγνωσης της ασθένειας καθώς και η ενδονοσοκομειακή και εξονοσοκομειακή ψυχολογική στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.

Παναγιώτα Γιαννοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός στους Γιατρούς του Κόσμου στο Ανοιχτό Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης.  Στόχος της είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων με το κοινωνικό ιστορικό των επωφελουμένων, η παροχή εξατομικευμένης αντιμετώπισης των αναγκών τους, και στο πλαίσιο του προγράμματος επισκέψεων κατ’ οίκον “Γειτονιές της Πόλης”, η υποστήριξη περιστατικών ΑμεΑ, και ατόμων τρίτης ηλικίας.

Βιόλα Γκιόκα, Συντονίστρια του Προγράμματος «ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ – Παιδιά σε κίνδυνο» στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στόχος της είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των οικογενειών που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα, η ανάπτυξη εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και η εξεύρεση πόρων για τη στήριξή τους.

Σοφία Μαντά, Βοηθός Υπεύθυνου του προγράμματος «Ψυχολογική Υποστήριξη για Όλους» στη MKO HumanAid. Στόχος της είναι ο συντονισμός προγράμματος για την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε 500 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (άνεργα – κάτω από το όριο της φτώχιας) από 30 διαπιστευμένους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καθώς και η ομαλή λειτουργία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του προγράμματος.

Κατερίνα Νάνου, Ερευνήτρια και Συντονίστρια δράσεων προβολής της αναδοχής στο Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΑΜΚΕ. Στόχος της είναι η διεξαγωγή και δημοσίευση έρευνας για τον πληθυσμό και την κατάσταση των παιδιών στα ιδρύματα της χώρας, η προβολή του σκοπού και των τύπων της αναδοχής καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης μέσω της υποστήριξης σεμιναρίων του οργανισμού και την προβολή στα ΜΜΕ με σκοπό την μετάβαση των παιδιών στην κοινότητα.

Κωνσταντίνα Μοναστηριώτη, Κοινωνική Λειτουργός στην  Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Στόχος της είναι η υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και των προσωπικών δεξιοτήτων τους μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδρίων και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη νόσο μέσω αρθρογραφίας και επαφών με τους εκάστοτε δήμους με σκοπό τη συμμετοχή πασχόντων σε δημοτικές δράσεις.

Γλυκερία Πατσίκα, Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα της Εμβιομηχανικής στο Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ. Στόχος της είναι η ανάπτυξη καινοτόμου πρωτοκόλλου αξιολόγησης και διάγνωσης προβλημάτων σταθεροποίησης του κορμού σε βρέφη με υπόνοια εμφάνισης κινητικών δυσλειτουργιών. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη βιβλιογραφική έρευνα, ανάπτυξη καινοτόμου πρωτοκόλλου αξιολόγησης και πιλοτική εφαρμογή σε βρέφη με κινητικές δυσκολίες.

Άννα-Μαρία Τόλα, Κοινωνική Λειτουργός στην Κιβωτό του Κόσμου. Στόχος της είναι η οργάνωση του κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου της Κιβωτού για την εξυπηρέτηση ανασφάλιστων οικογενειών. Συγκεκριμένα θα λαμβάνει το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό των επωφελούμενων που απευθύνονται στο κοινωνικό ιατρείο, καθώς και  θα συντονίζει τους  εθελοντές ιατρούς που θα παρέχουν τις υπηρεσίες.

Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Υπεύθυνος Υλοποίησης Ψηφιακών Εφαρμογών στο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στόχος του είναι η δημιουργία ψηφιακών απεικονίσεων 6 αρχαίων θεάτρων και η προώθησή τους με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here