Τσιρώνης: Ο στόχος για την Προστασία Υδάτων

Σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚEΘΕ, υπο την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραβρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, απευθύνοντας χαιρετισμό.

Θέμα της ημερίδας ήταν: «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων – Έρευνα και Προοπτικές».

Η εν λόγω Οδηγία μετρά 15 χρόνια στην Ελλάδα, όμως σημειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή της με πολλές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ωστόσο προκύπτουν αισιόδοξα μηνύματα, κυρίως λόγω της επαναστατικής αλλαγής στην παρακολούθηση των υδάτων. Πλέον δεν γίνεται μόνο με χημικούς δείκτες, αλλά πιο ολιστικά.

Παράλληλα, έχει σημειωθεί μια βασική αλλαγή στην δομή των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα νερά. Πλέον, εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες κάθε Περιφέρεια έχει ευθύνη για την παρακολούθηση και βελτίωσης της κατάστασης των υδάτων της.  Διαρθρώνεται δηλαδή, σταδιακά, ένα μέτωπο συνολικής και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

Τόσο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με το αντικείμενο, όσο και η  πολιτεία έχουν ως στόχο την επανάκτηση του χαμένου χρόνου, προκειμένου τα διαχειριστικά σχέδια να οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60.

«Το πρόβλημα της προστασίας των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών νερών στην Ελλάδα είναι σύνθετο και πολύπλοκο. Ρυθμίζεται από ένα πλέγμα Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας», σχολίασε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης και πρόσθεσε: «Εξέχουσα σημασία έχει η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60) (ΟΠΥ) ή Οδηγία για τα νερά όπως συνήθως αποκαλείται στην Ελλάδα. Αυτή η Οδηγία-Πλαίσιο είναι ένας από τους πυλώνες προστασίας της φύσης στην Ευρώπη και εφαρμόζει μια ενοποιημένη πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Η Οδηγία αυτή», σχολίασε ο Υπουργός, «έχει αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα εσωτερικά και παράκτια νερά. Παλαιότερα η προστασία των νερών εστίαζε στην υδροχημική παρακολούθηση. Σήμερα, η ποιότητα των νερών δεν μετριέται πλέον μόνο με χημικούς δείκτες. Η ΠΟΥ προωθεί την εφαρμογή μιας βαθύτατα «οικοσυστημικής προσέγγισης.

Οι βιολογικοί δείκτες κυριαρχούν στην παρακολούθηση της «υγείας» των υδάτινων σωμάτων στα εσωτερικά και παράκτια νερά – ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες. Δηλαδή, πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των ψαριών, φυτών, και ασπόνδυλων οργανισμών των οικοσυστημάτων, μέσω βιολογικών δεικτών, χρησιμοποιώντας ως υποστηρικτικά στοιχεία  τη χημική, φυσικό-χημική και την υδρομορφολογική ποιότητα. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής να βασίζεται σ’ αυτή την οικοσυστημική προσέγγιση», επεσήμανε ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, σημειώνοντας ότι: «Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της ΟΠΥ και δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση εφαρμογής της στη χώρα, γεγονός που έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων μας.

Η αιτία εντοπίζεται στο γεγονός ότι η Πολιτεία δε στήριξε ποτέ  τη δημιουργία κατάλληλης ερευνητικής υποδομής για την εγκαθίδρυση δικτύων για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων της χώρας και συνεπώς οι σχετικές βάσεις δεδομένων ήταν πτωχές έως ανύπαρκτες.

Έτσι, τα Διαχειριστικά Σχέδια της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΟΠΥ στηρίχτηκαν σε δεδομένα και αποτελέσματα ορισμένων ερευνητικών ομάδων που είχαν συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά κυρίως ερευνητικά προγράμματα», είπε εμφατικά ο Υπουργός, χαρακτηρίζοντας ευχάριστη την εξέλιξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

«Σήμερα», παρατήρησε ο κ. Τσιρώνης, «η υποδομή, η συγκρότηση και η ενασχόληση του ΥΠΕΚΑ και της ΕΓΥ με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν ως επίκεντρο το νερό, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έτσι έγιναν κάποια βήματα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο που πρόεκυψε απο λάθη του παρελθόντος.

Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο αφενός να καλύπτουμε, με αναγκαία προχειρότητα βεβαίως, τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά παράλληλα έχουν τεθεί οι βάσεις για μια σύγχρονη ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.

Η αναγκαιότητα μιας σύγχρονης διαχείρισης των νερών μας είναι τεράστιας σημασίας γιατί ο πλούτος της χώρας είναι ο φυσικός της πλούτος, και ιδιαίτερα ο υδάτινος με την ποικιλομορφία ποταμών, λιμνών, υγροτόπων, λιμνοθαλασσών, εκβολικών και παράκτιων οικοσυστημάτων».  

Ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης σημείωσε ότι: «υπάρχουν ακόμη πολύ υποβαθμισμένα ποτάμια, πολλές ρυπασμένες λίμνες και λιμνοθάλασσες που χρειάζονται άμεση προστασία. Υπάρχουν υγρότοποι και νερά εντός προστατευόμενων περιοχών που απαιτούν ειδική διαχείριση. Υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν για την προστασία και οικολογική αποκατάσταση.

Σήμερα γίνεται μια επιστημονική ημερίδα που οργάνωσε το ΕΛΚΕΘΕ υπο την αιγίδα του Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου μας. Θέλω να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια που γίνεται σήμερα.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ και οι συνάδελφοι τους φαίνεται ότι κάνουν μια ειλικρινή προσπάθεια για την προστασία της φύσης. Κάνουν προσπάθεια με αυτήν την πρωτοβουλία τους για να αγγίξουν και να ενημερώσουν την κοινωνία. Τους υποστηρίζουμε», δήλωσε κλείνοντας ο Υπουργός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here