Πρόγραμμα κατάρτισης από τη Nescafe

Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε 200 νέους ηλικίας 18-35 ετών θα προσφέρει το πρόγραμμα «Μπορούμε Εδώ» της Nescafe, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Το πρόγραμμα ξεκινά τον Μάιο, ενώ οι γνώσεις που θα παρέχονται θα πιστοποιούνται έτσι ώστε να τους βοηθούν ακόμη περισσότερο στην εύρεση εργασίας. Την κατάρτιση θα κάνει το Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ).

Μέχρι σήμερα 200.000 νέοι ηλικίας 18-35 ετών έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την Ελλάδα και να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό. Αυτό γιατί η εύρεση εργασίας στην Ελλάδα, ειδικά για τους νέους, είναι από δύσκολη έως αδύνατη και πολλοί την παρομοιάζουν σαν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.

Κι όμως την ίδια ώρα που η ανεργία στους νέους αγγίζει το 60%, το 37% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες. Και αυτό γιατί όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες η ανεργία δεν οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων αλλά στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Δηλαδή οι υποψήφιοι διαθέτουν πολλά προσόντα αλλά δεν διαθέτουν τα σωστά προσόντα, γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα διδάσκουν δεξιότητες του χθες.

Αυτό το brain drain επιδιώκει να ανακόψει το πρόγραμμα κατάρτισης και εξειδίκευσης με πιστοποίηση για νέους «Μπορούμε Εδώ» από την Nescafe. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευμένων νέων σε εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιήσεων από ανεξάρτητο φορέα σε όλες τις ειδικότητες, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

Σε ποιους απευθύνεται η πρωτοβουλία:
1) Σε άνεργους απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών AΕΙ, ΑΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18-35 ετών,
2) Σε εργαζόμενους επαπειλούμενους με ανεργία ή εργαζόμενους που δεν είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους και σκέφτονται να την εγκαταλείψουν,
3) Σε φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές.

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί κάτι τέτοιο.

Διάρκεια Προγράμματος
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2015 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2015 με στόχο να εκπαιδευτούν 200 άτομα. Λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων.

Τα προσφερόμενα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
1. Τεχνικός λειτουργίας και συντήρησης μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (35 διδακτικές ώρες_
2. Σχεδίαση με χρήση AUTOCAD 2D (ανάπτυξη αρχιτεκτονικού & μηχανολογικού σχεδίου 2 διαστάσεων) (20 διδακτικές ώρες)
3. Web Designer (20 διδακτικές ώρες).
4. Ε-commerce Consultant (35 διδακτικές ώρες)
5. Χειριστές τροφίμων με ασφάλεια (17 διδακτικές ώρες)
6. Τεχνικός υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας (25 διδακτικές ώρες)
7. Τεχνικά προσόντα και γνώσεις επιτυχημένου πωλητή (35 διδακτικές ώρες)
8. Τουριστικά επαγγέλματα: Receptionist (30 διδακτικές ώρες)
9. Αγροτουρισμός (25 διδακτικές ώρες)
10. Βασικές αρχές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (24 διδακτικές ώρες)
11. Γραμματεία διοίκησης (35 διδακτικές ώρες)
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Το διάστημα για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ξεκινά σήμερα 2 Απριλίου και θα διαρκέσει έως και τις 30 Απριλίου. Στη συνέχεια, θα διενεργηθεί η επιλογή των προς εκπαίδευση ενδιαφερομένων, με βάση τα κριτήρια επιλογής που αναγράφονται ακολούθως και αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και μέχρι τον αριθμό των 200 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και 2 ειδικότητες/μαθήματα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν, με σειρά προτίμησης (όπου 1 σημαίνει πρώτη προτίμηση).

Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει 2 ειδικότητες, θα γίνεται προσπάθεια να μπαίνει σε αυτήν που προτιμά περισσότερο, εκτός και αν δεν πληροί κάποιο από τα ειδικά κριτήρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here