Όμιλος Μυτιληναίος: Απολογισμός 2013

Ο Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το έτος 2013 απεικονίζει την προσπάθειά για τη συνοπτική, άρτια και διαφανή ενημέρωση των Ενδιαφερόμενων Μερών του Ομίλου σχετικά με τη συνολική αειφόρο επίδοση (ESG performance criteria) τόσο του εταιρικού κέντρου, όσο και των θυγατρικών του εταιρειών. Ο Απολογισμός του 2013 αποτελεί τη συνέχεια της αντίστοιχης έκδοσης του 2012 και συμπληρώνεται, σε επίπεδο πληροφοριών, από την ειδική διαδικτυακή ενότητα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και από τις σχετικές παραπομπές στο Ετήσιο Δελτίο του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Όπως και στο παρελθόν, για τη σύνταξη της παρούσας έκδοσης, ο Όμιλος εναρμονίστηκε οικειοθελώς με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού GRI (G3.1), αναβαθμίζοντας το επίπεδο του Απολογισμού από Β σε A+. Παράλληλα, ο Απολογισμός εμπλουτίστηκε με δείκτες που καλύπτουν τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες του τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων (Metals and Mining Sector Supplement – March 2010) ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα δραστηριοποίησης, αλλά και της επίδοσης του Ομίλου στο ευρύτερο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Επιπροσθέτως,  εφαρμόστηκαν οι επτά θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευθύνης του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 που αναφέρονται σε θέματα λογοδοσίας, ηθικής, σεβασμού στις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών, σεβασμού στους νόμους και τους διεθνείς κανόνες, καθώς και σε θέματα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Τέλος, στον Απολογισμό, αναφέρονται οι επιδόσεις του Ομίλου που καλύπτουν τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact, επιδόσεις που επέτρεψαν την αναβάθμιση της σχετικής ετήσιας Έκθεσης Προόδου (CοP)  του Ομίλου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στον Οργανισμό,  από Active σε Advanced Level.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here