Έργο για ενδοσχολική βία και εκφοβισμό

  Η ετοιμότητα και ικανότητα των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που τα σχετικά περιστατικά πολλαπλασιάζονται, επηρεάζοντας τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

  Ως εκ τούτου, η ενημέρωση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού κρίνεται αναγκαία. Στα πλαίσια υλοποίησης των πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί το έργο «Εκπόνηση επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού, ενημερωτικού υλικού και προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης» με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Απώτερος στόχος είναι η ενημέρωση και έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο σχολείο μέσα από την ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων του φαινομένου.

  Το υλικό εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εντάσσεται στην παραπάνω πράξη και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Φορέας πρότασης και λειτουργίας είναι η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here