Παράταση αιτήσεων για το «Business Responsibility in Practice»

Το ELearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) για την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση του Επιμορφωτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο αντικείμενο: Business Responsibility in Practice.

Η ελληνική επιχείρηση αποτελεί σήμερα τον πρωταρχικό συντελεστή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στη χώρα, προϋποθέσεις αναγκαίες για την έξοδο από την οικονομική κρίση και την ανατροπή της ισχύουσας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής υπευθυνότητας συντελεί περαιτέρω στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε βάθος χρόνου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχειρηματική υπευθυνότητα, αποσκοπεί στο να καταστήσει την επιχείρηση ένα από τα υγιή κύτταρα της κοινωνίας και επιδιώκει να παρακινήσει συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών ή φορέων, στην ανασύσταση του κοινωνικού ιστού σε υγιείς βάσεις και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που προάγουν βασικές αξίες για την κοινωνία όπως η διαφάνεια, η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει κάθε ελληνική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας, στην κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της εφαρμογής της στην πράξη.

Για το σκοπό αυτό τo πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στο συμμετέχοντα επιχειρηματία ή στέλεχος να αντιληφθεί:

• Πώς η αποδοτικότητα και η καινοτομία μιας επιχείρησης συνδυάζονται με τη συμμόρφωσή της με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

• Ποιοί είναι οι συμ-μέτοχοι της επιχείρησης και πώς αναπτύσσεται ο διάλογος και η σύμπραξη με αυτούς που είναι οι πιο σημαντικοί για την επιχείρηση.

• Ποιά εργαλεία μπορεί να επιλέξει μία επιχείρηση σήμερα για την υποστήριξη της στρατηγικής της για υπευθυνότητα και βιωσιμότητα και πώς θα οργανώσει τις εσωτερικές της δομές στο πλαίσιο αυτό.

Επίσης, δίνεται έμφαση στην επεξήγηση και πρακτική αντιμετώπιση της συμμετοχής των εργαζομένων στην όλη προσπάθεια, αλλά και των συνεργατών, πελατών, προμηθευτών και άλλων.

Τέλος δίνεται απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η συμβολή της επιχείρησης στην Κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες;»

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο επιχειρηματίας ή το στέλεχος με τον ανάλογο ρόλο θα έχει στη διάθεση του την απαιτουμένη γνώση και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να ηγηθεί της προσπάθειας που θα βοηθήσει την επιχείρησή του αφενός να είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις για διαφάνεια και υπεύθυνη διοίκηση των λειτουργιών της, αφετέρου να μπορέσει να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 6/11/2015 – Έναρξη Μαθημάτων: 9/11/2015

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here