Έρευνα για τη φύση και την ύλη της

Στην έκθεση De Rerum Natura παρουσιάζεται μια σειρά έργων με κοινό άξονα την έρευνα της φύσης, της ύλης και των αντικειμένων που αυτή συνιστά. Ποιά είναι η νοηματική – πνευματική αποσκευή τους και τελικά ποιός ο τρόπος αντίληψης – πρόσληψης και χρήσης της οπτικής, κατά βάση, πληροφορίας;

Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται σε αυτήν την έρευνα έχουν αναλογίες με αυτές που αναπτύχθηκαν, στο παρελθόν, στα αλχημιστικά εργαστήρια. Η διαδικασία μετουσίωσης – μεταστοιχείωσης των πραγμάτων και των εννοιών αποκτά κεντρική σημασία. Πρόκει-ται για μια πνευματική, ψυχική και συμβολική διαδικασία που οργανώνεται (και καθρε-πτίζεται) μέσα στον κόσμο της ύλης και πραγματώνεται ως “ενιαία φύση” συνδιαλεγό-μενη με αυτόν.

Η χωρίς προκαταλήψεις εισαγωγή ετερογενών στοιχείων στο πείραμα• η απρόσμενη συνάντηση διαφορετικών γνωστικών πεδίων• η κίνηση έξω από το αναμενόμενο: εν τέ-λει, η σπουδή των πραγμάτων του Κόσμου προσδιορίζει το ύφος του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού – αλχημιστικού εργαστηρίου, το νόημα και την αισθητική της παραγωγής του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here