Έκθεση ΕΚΕ από την «Αττικές Διαδρομές ΑΕ»

Την πρώτη έκθεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) παρουσιάζει η Εταιρεία Λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές ΑΕ».

Η Έκθεση συντάχθηκε στo πλαίσιο της Οδηγίας 2014/95/EU, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την καταγραφή των απόψεων των Ενδιαφερόμενων Μελών. Η Έκθεση ακολουθεί το πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI G4) και συνιστά την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που συγκροτούν τη συνεισφορά της εταιρείας στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και οι οποίες εκπορεύονται από τις βασικές εταιρικές αξίες: Συμβολή στην Ποιότητα Ζωής, Καινοτομία, Προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΕ αποτελεί θεσμό, γι’ αυτό και εξέδωσε την Οδηγία 2014/95/EU αναφορικά με την παρουσίαση μη οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με την οποία όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 500 υπαλλήλων) που λειτουργούν στην Ευρώπη πρέπει να προβαίνουν στην παρουσίαση, πέραν των οικονομικών τους στοιχείων, λεπτομερών πληροφοριών για κοινωνικά, εργασιακά καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα στις ετήσιες αυτές εκθέσεις τους. Με τη δημοσιοποίηση της  Έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Αττικής Οδού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να γνωρίσουν τις δράσεις της εταιρείας, να τις αξιολογήσουν με τον δικό τους τρόπο και να συμβάλουν με τα σχόλια, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, προκειμένου οι δράσεις της εταιρείας  να ανταποκρίνονται με πληρότητα στις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» συμπλήρωσε το 2014, 15 χρόνια λειτουργίας.  Όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία έχει ως κύριο μέλημά της την αδιάλειπτη  διαχείριση,  τη λειτουργία και τη συντήρηση της Αττικής Οδού, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Ως εταιρεία Λειτουργίας, ο βασικός της στόχος, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων, είναι η άρτια εξυπηρέτηση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου, η προστασία της Ανθρώπινης Ζωής, τόσο των οδηγών, όσο και όλων των εργαζομένων της εταιρείας και των φορέων που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία του Έργου.

Μέσω της  Έκθεσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  η εταιρεία παρουσιάζει τα πλήρη σχετικά και σύμφωνα με το Πρότυπο μετρήσιμα στοιχεία και δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών,  τη φροντίδα για την κοινωνία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία. Δέσμευση της εταιρείας για το μέλλον αποτελεί η επιδίωξη για αύξηση της εθελοντικής παρουσίας της σε ενέργειες που σχετίζονται με τις εταιρικές αξίες, την πραγματοποίηση ερευνών για κοινωνικά θέματα, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here