Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Πιλοτική Εφαρμογή του Έργου ValidAid+

Το έργο ValidAid+ αφορά στην επικύρωση προσόντων που αποκτώνται στο χώρο εργασίας από άτομα χαμηλής εξειδίκευσης. Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Leonardo Da Vinci) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και άλλους 5 φορείς από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος του έργου ήταν να αναπτυχθούν μέθοδοι και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί στο χώρο εργασίας, από άτομα που έχουν φοιτήσει μέχρι το γυμνάσιο. Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονταν από τους τομείς του εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Μέσω τις εφαρμογής των εργαλείων του έργου, το άτομο θα αποκτήσει πιο ορατή γνώση των δεξιοτήτων  του, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως κινητήριος παράγοντας στην καριέρα του  και στην εκπαιδευτική του εξέλιξη και να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή του στη δια βίου μάθηση .
 • Το έργο στοχεύει επίσης να κάνει τις δεξιότητες των ατόμων πιο ορατές στις επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν  οι επιχειρήσεις κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα άτομα με χαμηλά προσόντα και τρόπους για την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών  σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις πιστοποιημένες δεξιότητες. Επενδύοντας με αυτό τον τρόπο,  στο ανθρώπινο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις, θα βελτιώσουν την ποιότητα και την οικονομική παραγωγικότητα τους.
 • Μέσω του έργου επιδιώκεται ο προσδιορισμός των κατάλληλων πόρων υποστήριξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δεξιοτήτων μέσω της παροχής συμβουλευτικής και καθοδήγησης .
 • Το έργο στοχεύει επίσης να επηρεάσει τους φορείς λήψεων αποφάσεων σε θέματα πιστοποίησης προσόντων και κατάρτισης στους τομείς του εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης.
 • Τέλος, το έργο αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, για παράδειγμα, πιστοποίηση από το χώρο εργασίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ( Άτυπης και μη τυπικής σε σχέση με το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα).

Συντονιστής φορέας του έργου ήταν η ΕΕΔΕ. Οι άλλοι φορείς που συμμετείχαν στην εταιρική σχέση ήταν: Institute for Postgraduate StudiesIPS (Βουλγαρία), European Center for QualityECQ (Βουλγαρία), Ecocenter (Ουγγαρία), XXI INVESLAN S.L. (Ισπανία), Lepido Rocco Association (Ιταλία).

Το έργο ολοκληρώθηκε με την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου Επικύρωσης Επαγγελματικών Προσόντων τα οποία αποκτώνται τον χώρο εργασίας από άτομα χαμηλής εξειδίκευσης. Σε αυτήν συμμετείχαν 20 άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων από την Ελλάδα από 3 διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους (φιλοξενίας, διοίκησης και εμπορίου) και συγκεκριμένα: καμαριέρες, βοηθητικοί διοικητικοί υπάλληλοι και ταμίες.

Η διαδικασία της Πιλοτικής Εφαρμογής περιλάμβανε τα εξής στάδια:

 1. Ο υποψήφιος προετοιμάζει ένα portfolio.
 2. O υποψήφιος και ο Προϊστάμενός του συμπληρώνουν τα έντυπα Αξιολόγησης
 3. Ο Αξιολογητής συγκεντρώνει τα δύο έντυπα αξιολόγησης
 4. Ο Αξιολογητής συζητά με τον υποψήφιο σχετικά με τη διαδικασία επιμόρφωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί
 5. Ο υποψήφιος κάνει το διαδραστικό τεστ στην ιστοσελίδα του έργου
 6. Αν ο υποψήφιος αποτύχει κατά τη διαδικασία επικύρωσης, ο Αξιολογητής του προτείνει επιπλέον κατάρτιση/ επιμόρφωση
 7. Αν ο υποψήφιος επιτύχει κατά τη διαδικασία επικύρωσης, τότε θα του χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Επικύρωσης των δεξιοτήτων του έργου ValidAid+.

Η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, μερικά εκ των οποίων ήταν ότι το εργαλείο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο εντοπισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ποιες γνώσεις και δεξιότητες διαθέτουν και τους είναι χρήσιμες στην επαγγελματική τους πορεία και ποιες από αυτές χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, αναδεικνύονται οι αρμοδιότητες και τα κύρια χαρακτηριστικά του επαγγέλματός τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΕΔΕ: τηλ: 210 2112000, (εσωτ. 405), fax: 210 2112020, e.mail: koinotika@eede.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here