ΕΕΔΕ: Εκδήλωση Απολογισμού του προγράμματος Mentoring

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 16:30 στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ, πραγματοποιείται εκδήλωση Απολογισμού για τη Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring) Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο της Προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Νέων.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013, έχει αναλάβει την υλοποίηση με ίδια μέσα της «Συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» και συγκεκριμένα την παροχή συμβουλευτικής σε ωφελούμενους οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης περιλαμβάνει ενέργειες Ομαδικής Συμβουλευτικής. (παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων, Ατομικής Συμβουλευτικής ( μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων του συμβούλου/ μέντορα της ΕΕΔΕ με τους ενδιαφερόμενους νέους αυτοαπασχολουμένους – επιχειρηματίες) και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (παροχή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από συμβούλους/ μέντορες της ΕΕΔΕ). Επιπλέον η ΕΕΔΕ, με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επιπρόσθετα, προσφέρει υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συμβουλευτικής και Δικτύωσης.

Η πράξη «Συμβουλευτική Καθοδήγηση Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας» που υλοποιεί η ΕΕΔΕ εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here