ΔΑΑ: Δέσμευση για διαφάνεια

Στόχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι να λειτουργεί ως υπεύθυνη εταιρεία, αποτελώντας πρότυπο στον κλάδο που δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας κι άλλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΔΑΑ λειτουργεί με συνέπεια, εξισορροπώντας τους ρόλους του αποτελεσματικού διαχειριστή του αεροδρομίου, της επιτυχημένης εμπορικά και οικονομικά επιχείρησης και του συνετού φορέα που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η προστιθέμενη αξία της λειτουργίας μας είναι η έννοια του «καλώς επιχειρείν», με θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στους συμμετόχους μας. Οι εταιρικές μας αξίες (Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Σεβασμός, Αποτελεσματικότητα, Κοντά στον Πελάτη) ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της λειτουργίας και της ανάπτυξής μας. Ο ΔΑΑ εφαρμόζει τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας ως δομημένο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και καλές πρακτικές. Το σχέδιο δράσης και η έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΔΑΑ βασίζονται στην άσκηση ουσιαστικότητας (Materiality), η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Στη διάρκεια της άσκησης, με δια-τμηματική συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης, εντοπίζονται, αξιολογούνται και επικυρώνονται οι προτεραιότητες στους τομείς βιωσιμότητας, που είναι ουσιώδεις για την εταιρεία και τους συμμετόχους της. Η άσκηση ουσιαστικότητας λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις από τον κλάδο των αερομεταφορών, καίρια ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της λειτουργίας αλλά και σημαντικές διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Βιωσιμότητας όπως οι πρόσφατοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το αποτέλεσμα της άσκησης ουσιαστικότητας καθορίζει το περιεχόμενο του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και αποτελεί το επίκεντρο της ανεξάρτητης διαδικασίας διασφάλισης.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, που εκδίδεται σε ετήσια βάση και σταθερά από το 2003, αποτελεί τη στοιχειοθετημένη παρουσίαση της απόδοσής μας σε θέματα βιωσιμότητας, με την οποία επιβεβαιώνουμε τις εταιρικές μας δεσμεύσεις όπως υλοποιούνται με συνεπή και ελεγχόμενο τρόπο. Ο Απολογισμός καταρτίζεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI-G4), το Κλαδικό Προσάρτημα του GRI για Εταιρείες Αεροδρομίων (AOSS) και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες του Προτύπου Κοινωνικής Υπευθυνότητας ISO26000:2010. Επίσης, πληροί τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης των εταιρικών πρακτικών σε σχέση με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact).

Κάθε χρόνο, ο ΔΑΑ υποβάλλει τον απολογισμό για εξωτερική διασφάλιση από ανεξάρτητο φορέα. Η ανεξάρτητη ελεγκτική διεργασία εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συμμόρφωσή του Απολογισμού με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνεται ως Δήλωση Διασφάλισης στο τέλος του Απολογισμού.

Η έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας ενισχύει τη δέσμευσή μας για διαφάνεια, καθώς διανέμεται σε ευρύ κοινό, εντός και εκτός της αεροδρομιακής κοινότητας, ενώ επίσης γίνεται διαθέσιμος προς κάθε ενδιαφερόμενο σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.aia.gr).

Εμείς στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών παραμένουμε σταθεροί στην πορεία μας για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, ανταποκρινόμαστε στις αντιξοότητες και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας, όταν αυτό απαιτείται, ώστε να παράγουμε και να διανέμουμε βιώσιμη οικονομική και μη-οικονομική αξία στους συμμετόχους μας. Ενσωματώνουμε καταξιωμένες αρχές βιωσιμότητας στις εταιρικές μας αξίες και στη λειτουργία μας, θέτοντας το παράδειγμα στην τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη όπως έχει υιοθετηθεί από το υψηλότατο επίπεδο διοίκησης και όπως υλοποιείται μέσα από την κουλτούρα, την κληρονομιά και τις συνεχείς προσπάθειες των ανθρώπων μας.

Αναδημοσίευση του CSR Reports (6η έκδοση)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ