Τι είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει αναπτυχθεί από το QualityNet Foundation στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας  Sustainable Greece 2020, σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development και  είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και ευρύτερα της Επιχειρηματικής Κοινότητας.

O Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς:

  • την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους.
  • την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.
  • την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών».
  • Την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων (on disclosure of non-financial  information).

 

Παράλληλα, προσδίδει προστιθέμενη αξία στην υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενώ συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.

 

Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

  • Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (όπως το Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS) και σε διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί (όπως τα ISO 26000, 9000, 14000).
  • Συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας – The Sustainability Code δίνοντας προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες οργανισμούς/επιχειρήσεις και παρουσιάζει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

  • Όλοι οι Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς, δηλαδή οι επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Ενδείκνυται για οργανισμούς/επιχειρήσεις των οποίων η οργάνωση βασίζεται σε Συστήματα Διαχείρισης.

 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

  • Κάθε οργανισμός/επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στον Κώδικα και να ενταχθεί στο κατάλληλο επίπεδο ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς/επιχειρήσεις να βελτιώνονται και να υιοθετούν σταδιακά τα επίπεδά του.

Οι Οργανισμοί συμμετέχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας ΔΩΡΕΑΝ.

 Αναδημοσίευση από το CSR Reports (6η έκδοση)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ