CSR Hellas: Συμμετέχει στη 2η Συνδιάσκεψη ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρηματιών

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του CSR Hellas/ Global Compact Network Hellas (GCNH) στη  2η Συνδιάσκεψη διαβούλευσης ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιχειρηματιών, που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία «Σύμφωνο για τη Νεολαία» (European Pact for Youth), διεξάχθηκε στις Βρυξέλλες (24 Νοεμβρίου 2016), με σκοπό να προωθήσουν προτάσεις για την υποστήριξη των νέων στην απόκτηση σύγχρονων επαγγελματικών προσόντων και απασχόλησης.

Η Συνδιάσκεψη συντονίστηκε από την Επίτροπο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα της Εργασίας, κα Marianne Thyssen και τον κ. Viscount Etienne Davignon, Πρόεδρο του CSR Europe.

Οι εκπρόσωποι των υποστηρικτών της Πρωτοβουλίας P4Y επιχειρήσεων αξιολογώντας τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. τόνισαν την ανάγκη να καθιερωθεί η συνεργασία επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας ως συνήθης πρακτική σε όλες τις χώρες, δίνοντας προτεραιότητα στη διασύνδεση επαγγελματικής κατάρτισης με τις νέες επαγγελματικές δεξιότητες και κυρίως με όσες θεωρούνται προϋπόθεση για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό στόχοι που αφορούν τόσο τους νέους που ήδη βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της εκπαίδευσης και εκτιμώνται σε 90 εκ. παιδιά και νέους, καθώς και στους νέους που έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην αγορά εργασίας, οι οποίοι υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 30 εκ. περιλαμβάνουν και τους εκπαιδευτές, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η Πρωτοβουλία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015 και αποσκοπεί να δημιουργήσει 10.000 ποιοτικές συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας και να προωθήσει 100000 νέες θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης σύμφωνα με ποιοτικές προδιαγραφές και στόχους για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

Η Επίτροπος Thyssen τόνισε από την πλευρά της : «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα σε πρακτικό επίπεδο. Με την ποικιλόμορφη κινητοποίηση όλων των συμμετεχόντων στο Pact 4 Youth και την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας υπάρχουν σήμερα περισσότερες από μισό εκατομμύριο νέες ευκαιρίες υποστήριξης των νέων ανθρώπων για ένταξη στην αγορά εργασίας.»

Από την Ελλάδα στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο κ. Γ. Πανιάρας, Γενικός Διευθυντής των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα και η κα. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ, ως εκπρόσωποι προώθησης του Pact for Youth στην Ελλάδα.

Για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ο κ. Γ. Πανιάρας αναφέρθηκε στα ακόλουθα : «Η συστηματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικής κοινότητας είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση τόσο της ανεργίας των νέων όσο και της προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες δεξιότητες που απαιτεί πλέον όχι μόνο η αγορά εργασίας αλλά και η καθημερινότητά μας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανέδειξε τη δύναμη της διαβούλευσης και της συνεργασίας και στη χώρα μας ενώ έκανε πιο κατανοητό σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι οι νέες επαγγελματικές δεξιότητες ηγεσίας, επικοινωνίας, τεχνικές και διεπιστημονικές, όπως και τεχνολογικές είναι αναγκαίο να αποτελέσουν στόχο κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης αλλά και της δια βίου μάθησης των εργαζομένων.»

Η κα. Αλεξίου αναφερόμενη στα μέχρι σήμερα συμπεράσματα από την προσπάθεια αξιοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής και στην Ελλάδα : «Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης είναι ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να σχεδιάζονται και να αξιοποιούνται έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων και στην ενίσχυση επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων.

Η συνεργασία για το σκοπό αυτό ακαδημαϊκών, επιχειρήσεων και φορέων είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων προγραμμάτων.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here