H ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ΓΓΙΦ

Το διήμερο 1-2 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων των 28 Κρατών-Μελών, συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της ΓΓΙΦ. Τα κύρια σημεία της Συνάντησης, συνοψίστηκαν στις εξής θεματικές:

Α. Απολογισμός των πρόσφατων εκ περιτροπής Προεδριών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Συμμετοχή των γυναικών στο Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016, ο σημερινός μέσος όρος των γυναικών στο Δ.Σ. των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στην Ευρώπη των 28 είναι μόλις 23,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις χώρες Γαλλία με 41,2%, Σουηδία με 36,9% και Ιταλία με 32,3%, ενώ την πρωτιά από το τέλος καταλαμβάνουν η Μάλτα με 4,5%, η Εσθονία με 8,8% και η Ελλάδα με 9,1%. Την τελική πεντάδα με τα πλέον χαμηλά ποσοστά συμπληρώνουν η Τσεχία και η Ρουμανία με ισοψηφία της τάξης του 10,1% και ακολουθεί η Κύπρος με 10,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πρόταση Οδηγίας εξασφαλίζει στις γυναίκες ένα υψηλό ποσοστό 40% αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών και στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έχουν θεσπίσει εθνική νομοθεσία υπέρ της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων, διαφορετικά ο δρόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων θα παρέμενε εξαιρετικά μακρύς. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν εντός του τρέχοντος εξαμήνου, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα λόγω της ισχυρής μειοψηφίας Κρατών-Μελών κατά της μορφής της Οδηγίας και υπέρ ενός συστήματος εθελοντικής βάσης/Σύστασης.

Γ. Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. δράσεων στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών». Το 2017 έχει ανακηρυχθεί άτυπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος ενάντια στην έμφυλη βία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, απεικόνισε ότι το 22% των πολιτών της Ε.Ε. συμφωνεί ότι οι γυναίκες συχνά υπερβάλουν σε σχέση με την παρενόχληση και το βιασμό, το 17% των πολιτών της Ε.Ε. συμφωνεί ότι η βία κατά των γυναικών συχνά προκαλείται από το θύμα, ενώ το 27% των πολιτών της Ε.Ε. θεωρεί ότι η σεξουαλική συνεύρεση χωρίς συναίνεση μπορεί να δικαιολογηθεί.

Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη διάθεση έξι εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων με θεματολογία την προώθηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και αντιμετώπιση των δραστών, καθώς και την πρόληψη της έμφυλης βίας, ειδικά μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοριτσιών και των αγοριών για το θέμα. Και οι δύο προσκλήσεις απευθύνονται σε Δημόσιες Αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων έχει οριστεί από την Ε.Ε. η 8η Μαρτίου 2017.

Δ. Αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ισότητας των φύλων, με τις κάτωθι αποφάσεις:

  • το χαρτοφυλάκιο της Επιτρόπου παραμένει το ίδιο: «Δικαιοσύνη, Καταναλωτές και Ισότητα των Φύλων»
  • τα ζητήματα ισότητας εξακολουθούν να υπάγονται στη «Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών»
  • μετονομασία της μέχρι πρόσφατα «Διεύθυνσης Ισότητας» σε «Διεύθυνση Ισότητας και Ιθαγένειας της Ένωσης»
  • διάρθρωση της εν λόγω Διεύθυνσης σε τρία Τμήματα:

– Μη Διάκριση και Συντονισμός θεμάτων πληθυσμών Ρομά

– Ισότητα των Φύλων

– Δικαιώματα της Ιθαγένειας της Ένωσης και Ελεύθερη Διακίνηση.

Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπήρξε, όπως πάντα, δραστήρια και εποικοδομητική καθόλη τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός Ε.Ε., η Ελλάδα, μέσω της ΓΓΙΦ., κατάφερε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Οι συμμετέχουσες/-οντες ενημερώθηκαν εκτενώς για τις πλέον πρόσφατες πρωτοβουλίες και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, ενώ παράλληλα επετεύχθη η ισχυροποίηση της δικτύωσης της ΓΓΙΦ με τις αντίστοιχες Αρχές των υπολοίπων 27 Κρατών-Μελών.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here