ΣΕΦ:Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά

Μέτρα για να αποφορτιστούν τα ηλεκτρικά δίκτυα από τον εικονικό κορεσμό που συνεπάγεται ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων, προτείνει με επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Η βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και της αγοράς ΑΠΕ γενικότερα, απαιτεί την άμεση εφαρμογή ενός πακέτου τολμηρών ρυθμίσεων, που αφίστανται των πρόσφατων αποφάσεων για αναστολή αδειοδότησης νέων έργων και ανακήρυξη της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένα δίκτυα. Ο ΣΕΦ θεωρεί τις αποφάσεις αυτές αδικαιολόγητες και καταστροφικές, καθώς οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους και ανατροφοδοτούν αντί να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκάλεσαν τη λήψη τους καθώς και το παρεμπόριο αδειών.

Ως αποτέλεσμα διαδοχικών πρόχειρα σχεδιασμένων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων της Πολιτείας τα τελευταία έτη και παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις από τον Σύνδεσμό μας, το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του ηλεκτρικού χώρου έχει δεσμευτεί σήμερα και για τα αμέσως προσεχή έτη από “επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ” που δεν διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Δημιουργείται έτσι η πλασματική εικόνα ενός “κορεσμού” τόσο σε επίπεδο δικτύων όσο και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά διαφορετική, όπως μπορεί άμεσα να αποκαλυφθεί με την υιοθέτηση απλών μέτρων που θα επιτρέψουν την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου, τη θέση στο αρχείο χιλιάδων αιτήσεων και εν τέλει την προώθηση εκείνων των έργων που διαθέτουν την απαραίτητη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έτσι θα γίνει εφικτή άμεσα η άρση της αναστολής αδειοδότησης και του χαρακτηρισμού της Πελοποννήσου ως περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, ζητήματα που απειλούν σήμερα το μέλλον του κλάδου μας.

Τα μέτρα που εισηγείται ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εστιάζονται στα εξής:

1. Την επιβολή εγγυοδοσίας για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, σε όλα τα έργα ΑΠΕ, με αναδρομική ισχύ, πλην αυτών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

2. Τη μείωση του 18μηνου “κλειδώματος” της ταρίφας που ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα προτείνεται η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου να γίνεται για 2 χρόνια (αντί 4 που ισχύει σήμερα) για τα έργα εκείνα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής και για 6 μήνες για τα έργα τα οποία απαλλάσσονται από την έκδοση άδειας παραγωγής. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου προτείνεται η καταβολή εγγυητικής επιστολής εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Το ύψος της εγγυοδοσίας προτείνεται να είναι 150 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 100 kW, 100 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 10 MW και 50 €/kW για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW.  Σε αντίστοιχη κατά περίπτωση εγγυοδοσία προτείνεται να υποχρεούνται και όσοι σταθμοί διαθέτουν ήδη οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η δε σχετική προθεσμία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για τους σταθμούς  αυτούς να εκκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής εντός της τιθέμενης προθεσμίας να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της χορηγηθείσας οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και τη θέση της σχετικής αίτησης στο αρχείο.

Σε ότι αφορά στη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό προτείνεται η “ταρίφα” για τα νέα έργα να κλειδώνει για 6-12 μήνες (αντί των 18-36 που ισχύει σήμερα) ανάλογα με την ισχύ του σταθμού. Προτείνεται ακόμη να τροποποιηθεί ο όρος που συναρτά την τιμή πώλησης με την ηλέκτριση του έργου και η διασφάλιση της ταρίφας να εξαρτάται πλέον από την έγκαιρη δήλωση ολοκλήρωσης ανέγερσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, ώστε να μην είναι ο επενδυτής υποκείμενος αυθαιρεσιών ή καθυστερήσεων του διαχειριστή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ