Η ΕΥ ανακοινώνει ένα νέο διεθνές πρόγραμμα για την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού της για την εργασία του μέλλοντος

Η EY παρουσιάζει ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, το LEAD, σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τις δραστηριότητές της, για την εργασία του μέλλοντος. Πρόκειται για ένα νέο, παγκόσμιο μοντέλο για τη σταδιοδρομία, την εξέλιξη και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της. Το LEAD αξιοποιεί την τεχνολογία και καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες και ενθαρρύνει την αξιολόγηση μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης για τους 250.000 εργαζόμενους της ΕΥ σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποί της μπορούν να αποκτήσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προετοιμαστούν για την εργασία του μέλλοντος. Το LEAD, επίσης, καταργεί την αριθμητική βαθμολόγηση στη διαδικασία αξιολόγησης.

Με το LEAD, η έμφαση μετατοπίζεται από τις αναδρομικές αξιολογήσεις απόδοσης και τις λεπτομερείς γραπτές εκτιμήσεις, στην παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης και σε συζητήσεις σε βάθος που εστιάζουν στην πορεία της ατομικής σταδιοδρομίας και στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες κάθε εργαζομένου. Στην αρχή του χρόνου και τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες στη συνέχεια, οι άνθρωποι της ΕΥ θα πραγματοποιούν συναντήσεις με τους συμβούλους τους για να εξετάσουν το σύνολο της ανατροφοδότησης που έχουν λάβει και να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις και ταχύτερη ατομική, επαγγελματική εξέλιξη.

Το LEAD περιλαμβάνει ένα νέο, ψηφιακό, προσωπικό πίνακα, ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση του κάθε εργαζομένου σε ένα σύνολο διαγραμμάτων, παρέχοντας στους ανθρώπους της ΕΥ έναν εύχρηστο τρόπο για να βλέπουν τις αξιολογήσεις που έχουν λάβει και να παρακολουθούν την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο. Το LEAD χρησιμοποιεί, επίσης, ένα νέο, κορυφαίο πρότυπο μέτρησης απόδοσης (gold standard), το οποίο επικεντρώνεται στο πώς ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές του. Στο τέλος κάθε χρόνου, οι εργαζόμενοι της ΕΥ θα λαμβάνουν ατομικές εκθέσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα όλων των αξιολογήσεων που έχουν λάβει, καθώς και μια ένδειξη για το πώς απέδωσαν σε σχέση με τους συναδέλφους τους και το gold standard.

Το LEAD εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΕΥ να προετοιμάσει το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και τις λειτουργίες της για την εργασία του μέλλοντος, προσαρμόζοντας τα παγκόσμια επιχειρηματικά της μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις προσλήψεις.

Διεύρυνση των πηγών αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού

Η EY εξελίσσει τη στρατηγική προσλήψεών της για να προσελκύσει το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό σήμερα και να είναι σε θέση να προβλέπει ποιες δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στο μέλλον. Ενώ η EY συνεχίζει να αντλεί από τις παραδοσιακές πηγές ανθρώπινο δυναμικό, επεκτείνει, παράλληλα, την αναζήτησή της και σε άλλες πηγές και ακαδημαϊκά υπόβαθρα, όπως φοιτητές θετικών επιστημών, τεχνολογίας και μηχανικής. Καθώς ο τρόπος εργασίας των ανθρώπων αλλάζει, λόγω των νέων επαγγελματικών απαιτήσεων, της τεχνολογίας και των εξελιγμένων τεχνικών, οι νέες αυτές πηγές ανθρώπινου δυναμικού έρχονται να προσθέσουν αξία στις εμπειρίες και την πληροφόρηση που χρειάζονται οι ομάδες της EY, για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες.

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα της ΕΥ, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΥ να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους πελάτες της σήμερα και στο μέλλον. Καθώς τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πελάτες μας γίνονται όλο και πιο σύνθετα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας μετασχηματίζονται, οφείλουμε να προσαρμόσουμε την προσέγγισή μας στους εργαζόμενούς μας. Εξελίσσοντας τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού μας, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησής τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Η ΕΥ στηρίζεται στους ανθρώπους της, και με τη σειρά της, στηρίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ