Ράνια Ασσαριωτάκη, Deree: Πρέπει να δοθεί η ίδια βαρύτητα και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας

Η Ράνια Ασσαριωτάκη Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece μιλάει στο CSRnews.gr για την καμπάνια Μείωσης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ACG Waste Reduction and Recycling Campaign) στον χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αλλά και την γενικότερη στρατηγική και φιλοσοφία του Κολλεγίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.


Στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μια δράση προώθησης της ανακύκλωσης στο Deree. Τι ακριβώς περιλάμβανε, ποιοι συμμετείχαν στην υλοποίηση της και πως αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί;

Η δράση ανακύκλωσης κήρυξε την έναρξη της καμπάνιας Μείωσης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ACG Waste Reduction and Recycling Campaign) στον χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Σκοπός της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των μελών της κοινότητάς μας ως προς τη μείωση των απορριμμάτων και τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης. Μελετώντας έρευνες της Ε.Ε. (European Environment Agency) για το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης στους ελληνικούς δήμους (17%), και κατόπιν εσωτερικών ερευνών στον χώρο του Κολλεγίου που μας επιβεβαίωσαν την εικόνα αυτή, οργανώθηκε αυτή η δράση από το Center of Excellence for Sustainability at the Office of Public Affairs του Κολλεγίου.

Η δράση αυτή περιλάμβανε μια διαδραστική, εκπαιδευτική, άσκηση ανακύκλωσης σε συνδυασμό με μια ζωντανή επίδειξη σωστών πρακτικών στους νέους μας κάδους. Επιδιώξαμε η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση αυτή να γίνει με έναν ψυχαγωγικό τρόπο. Επίσης, οι συμμετέχοντες καλούνταν να υπογράψουν ηλεκτρονικά το «ACG Sustainability Pledge»  που πρόσφατα θέσπισε το Κολλέγιο, με απλά πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για τις παρούσες και για τις μελλοντικές γενιές.

Πρωτοπόροι στην εκδήλωση αυτή ήταν οι φοιτητές του τμήματος Περιβαλλοντικών Σπουδών του Deree, που όντας ήδη ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα, προσπάθησαν να μεταδώσουν το μήνυμα της καμπάνιας στους συμφοιτητές τους καθώς και στους καθηγητές και το προσωπικό του Κολλεγίου. Περίπου 300 άτομα έλαβαν μέρος στη δράση, αλλά θα γίνουν κι άλλες.

Ποιο θα λέγατε πως είναι το όραμα και ο στόχος της καμπάνιας αυτής που ξεκινάτε;

Ο στόχος αυτής της καμπάνιας είναι να ευαισθητοποιήσουμε σταδιακά όλα τα μέλη του Κολλεγίου, αρχικά με το να εξοικειωθούν με τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης και σε δεύτερο στάδιο να ενημερωθούν για ενέργειες επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων και μείωσης απορριμμάτων.

Σκοπός μας είναι η εφαρμογή του τρίπτυχου  της διαχείρισης απορριμμάτων (Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση ή αλλιώς Reduce, Reuse, Recycle), με μακροπρόθεσμο στόχο την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας βασισμένη στο Zero-Waste (εκμηδένιση των απορριμμάτων). Συγκεκριμένα, το τρίπτυχο αυτό αναφέρεται σε μια ιεραρχία διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου πρώτο και κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η μείωση των απορριμμάτων, δηλαδή, το να μην δημιουργούμε απορρίμματα εξαρχής ώστε να μειώνεται το ποσοστό το οποίο καταλήγει στους συμβατικούς, καθώς και στους κάδους ανακύκλωσης. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι επίσης προτιμότερο από την ανακύκλωση, είναι η επαναχρησιμοποίηση και αναφέρεται στη δυνατότητα του να επαναχρησιμοποιούμε ή και να επισκευάζουμε ένα αντικείμενο αντί να το πετάμε στους κάδους. Παραδείγματος χάριν, ένα παλιό και φθαρμένο t-shirt μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως πανί ξεσκονίσματος ή ένα γυάλινο δοχείο με ελιές μπορεί να ξεπλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων άλλων τροφίμων. Το τρίτο στάδιο, φυσικά, αναφέρεται στην ανακύκλωση όπου, αφού έχουμε περάσει από τα δυο προηγούμενα στάδια κάνοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις στον εαυτό μας: Μου χρειάζεται πραγματικά να το αγοράσω αυτό; (Μείωση) και Υπάρχει τρόπος να το επαναχρησιμοποιήσω αυτό και πώς; (Επαναχρησιμοποίηση), προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε σωστά όσο το δυνατόν περισσότερα απορρίμματα ώστε να μειωθεί το ποσοστό αυτών που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ.


Ποιες άλλες ανάλογες δράσεις θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της καμπάνιας που ξεκινήσατε, μέσα στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά;

Η καμπάνια θα τρέξει όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 και θα πραγματοποιηθούν δράσεις και στις τρεις ακαδημαϊκές μονάδες του Κολλεγίου (Pierce, Deree, Alba). Η καμπάνια ξεκίνησε απευθυνόμενη στους φοιτητές του Deree με την προαναφερθείσα δράση ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από καθηγητές του τμήματος Περιβαλλοντικών Σπουδών. Η επόμενη, ανάλογη, δράση απευθύνεται στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Pierce, όπου μαθητές από το πρόγραμμα IB, αλλά και των μαθητικών κοινοτήτων έχουν αναλάβει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους για τη σημασία της σωστής ανακύκλωσης. Ένα άλλο μεγάλο project στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας, είναι η προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων/μπουκαλιών, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης των αντίστοιχων πλαστικών μπουκαλιών νερού και των χάρτινων/πλαστικών coffee cups. Τέλος, γίνεται συνεχής ενημέρωση μέσω της νέας ιστοσελίδας μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και μέσα από τα social media μας.

Ποιο είναι το feedback που λάβατε από τους σπουδαστές στο πλαίσιο της πρώτης δράσης;

Πέραν του ενθουσιασμού με τον οποίο αγκάλιασαν τη δράση μας και την θέλησή τους να υπάρξουν περισσότερες σχετικές δράσεις με την ενεργή συμμετοχή τους στη διοργάνωση, οι φοιτητές μας συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει ελλιπής γνώση γύρω από το ευρύτερο πλαίσιο της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Επίσης, επαναλαμβανόταν το ερώτημα για το που καταλήγουν τα ανακυκλώσιμα όταν φεύγουν από το Κολλέγιο από τη στιγμή που δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση από την Πολιτεία, πράγμα το οποίο συνάδει με τα αποτελέσματα των ερευνών για την χώρα μας, όπως προαναφέραμε. Η πραγματική ρίζα του προβλήματος είναι η δυσπιστία των νέων ανθρώπων – και όχι μόνο – στη σωστή εφαρμογή ανακύκλωσης από τους δημόσιους φορείς και την Πολιτεία.

Ποιες θα λέγατε πως είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην προσπάθεια προώθησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την επίτευξη του απαραίτητου engagement από την κοινότητα του Κολλεγίου;

Το επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα είναι γενικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται στο ότι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γίνεται με αργούς ρυθμούς. Στην χώρα μας συνεχίζουμε ακόμα να συγχέουμε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μόνο με το περιβαλλοντικό κομμάτι, ενώ ουσιαστικά η βιωσιμότητα εμπεριέχει εξ’ ορισμού τη διασύνδεση της κοινωνίας, της οικονομίας, και του περιβάλλοντος. Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας, έχει δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην οικονομία και πρέπει να καταβάλλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχουμε το παραπάνω (σ.σ. την κατανόηση της διασύνδεσης των τριών). Η ίδια κατάσταση αντικατοπτρίζεται και στην κοινότητα του Κολλεγίου. Παρόλα αυτά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια, αλλά ότι εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Πρέπει να δοθεί η ίδια βαρύτητα και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας.


Ποια είναι γενικότερα η φιλοσοφία του Deree αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Πως εντάσσεται στην στρατηγική και την λειτουργία σας;

Αρχικά να αναφέρουμε ότι το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που από το έτος ίδρυσής του (1875) έχει το ως εξής motto: «Να υπηρετείς και να μην υπηρετείσαι». Βασική μας προτεραιότητα είναι να οργανώνουμε συστηματικά ποικίλες δράσεις που προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα έχοντας κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μαθητές, φοιτητές, και εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αυτές τις εθελοντικές δράσεις αλλά και υποστηρίζουν πληθώρα μη κερδοσκοπικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, άλλων ιδρυμάτων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και στον περσινό Διάπλου της Σύμπλευσης, που έχει ως κύριο στόχο την παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και συμβουλών, αλλά και της δημιουργίας έργων υποδομής στις τοπικές κοινωνίες των ελληνικών ακριτικών νησιών. Δικός μας σκοπός είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο αυτό με επιλεγμένες εκπαιδευτικές δράσεις – συμπεριλαμβανομένης από φέτος προσφοράς δωρεάν μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα αγγλικά, στα παιδιά των νησιών αυτών. Επίσης έχουμε διαρκή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζοντας πολλές και διαφορετικές κοινωνικές δράσεις της.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει ως προτεραιότητα να επενδύει συνεχώς στη βελτίωση υποδομών και προγραμμάτων ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, κάθε χρόνο δίνονται πολλές υποτροφίες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια, να σπουδάσουν κοντά μας και στις τρεις βαθμίδες μας. Μόνο το 2016 στηρίξαμε οικονομικά πάνω από 2.300 μαθητές και φοιτητές με υποτροφίες ύψους 5,34 εκ. ευρώ. Στόχος πάντα είναι να εξοπλίσουμε με τα σωστά εφόδια τους αυριανούς ηγέτες αυτής της κοινωνίας και, πάνω απ’ όλα, να δημιουργήσουμε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες, μέσω της ολιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση.

Για όλα τα παραπάνω, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, διακρίθηκε το 2015 με το STARS Bronze Rating από το Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE), τον διεθνή οργανισμό για τη θέσπιση πρακτικών και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης από εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδεύουμε προς τη δεύτερη αξιολόγηση. Είναι το μόνο ίδρυμα στην Ελλάδα που παίρνει τέτοια διάκριση και είμαστε πολύ περήφανοι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ