GEFCO: Πρόοδος στην έκθεση ΕΚΕ για το 2017

Ο όμιλος GEFCO, με παγκόσμια παρουσία στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για βιομηχανίες και με ηγετική θέση στην εφοδιαστική διαχείριση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δημοσίευσε την έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη διαρκή δέσμευσή του σε στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα υπογραφή «Partners, unlimited» αντανακλά τις αξίες του Ομίλου και την επιθυμία του για συνεργασία και οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με το σύνολο των συνεργατών και πελατών του.

Το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής

Σύμφωνα με τις δέκα αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, ο Όμιλος αναγνωρίζει τη σημασία των αξιών της βιώσιμης ανάπτυξης και επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών εργασιακών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τα προηγούμενα δύο χρόνο η GEFCO πέτυχε το στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με τους πελάτες και τους προμηθευτές της για να μειώσει τον αντίκτυπο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω υπηρεσιών όπως ο Castor, ένα ειδικό λογισμικό που καταγράφει τις εκπομπές αερίων.  Η GEFCO έχει, επίσης, καταρτίσει έναν «Χάρτη Υπεύθυνων Αγορών», για ους προμηθευτές και υπεργολάβους της. Μέχρι τα τέλη του 2017, περισσότεροι από 1.100 συνεργάτες του Ομίλου στις ροές οδικής μεταφοράς είχαν υπογράψει τον εν λόγω Χάρτη, συμφωνώντας να συμμορφωθούν με περιβαλλοντικά πρότυπα για τα οχήματα, καθώς και εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση.

Για την αξιολόγηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού του αντικτύπου, ο Όμιλος συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα. To 2017, 59 σημεία της GEFCO ανανέωσαν την SIO 14.001 πιστοποίησή τους. Εν τω μεταξύ, ο Όμιλος συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο του CDP για τη διαχείριση των εκπομπών άνθρακα και βελτίωσε τον βαθμό της από Δ το 2015 σε Β το 2017, ενώ  η EcoVadis, η οποία αξιολογεί την ωριμότητα των εταιρειών σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, την επιχειρηματική δεοντολογία και την υπεύθυνη αγορά, βαθμολόγησε την GEFCO με 60/100, γεγονός που υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν.

Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπο των υπηρεσιών

Για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της, η GEFCO επενδύει σε λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές για παράδειγμα, περιλαμβάνουν:

  • βελτιστοποίηση της οδικής μεταφοράς, με τη χρήση της νέας έκδοσης του λογισμικού εντοπισμού CADIS OPTIM, η οποία θα περιλαμβάνει λειτουργία βελτιστοποίησης των διαδρομών των φορτηγών. Κατόπιν δοκιμών, διαπιστώθηκαν τα εξής οφέλη: 15% λιγότερα χιλιόμετρα, 4% υψηλότερα ποσοστά πλήρωσης, 9% λιγότερα φορτηγά στο δρόμο.
  • ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών και εναλλακτικών διαδρομών, όπως ο Δρόμος του Μεταξιού. Πέραν του ότι τα έξοδα παράδοσης είναι δέκα φορές μειωμένα σε σχέση με την εναέρια μεταφορά και οι χρόνοι παράδοσης μειώνονται κατά το ήμισυ σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά, οι σιδηροδρομικές μεταφορές μειώνουν, επίσης, σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς παρουσιάζουν πέντε φορές χαμηλότερες εκπομπές από τη θαλάσσια μεταφορά.
  • ανάπτυξη αποθηκευτικών λύσεων με περιορισμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως ο χώρος αποθήκευσης οχημάτων στην Courgenay της Ελβετίας ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Οι δράσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις οδήγησαν σε μείωση 8%.

 

Προώθηση κουλτούρας διαρκούς εσωτερικής δέσμευσης (Infinite ProximityTM πρόγραμμα)

Το 2017, η GEFCO επέλεξε δέκα εμβληματικές αρχές της εταιρικής της νοοτροπίας. Αυτές οι δέκα αρχές, οι οποίες συνοψίζονται στο πρόγραμμα Infinite Proximity™, λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τις ενέργειες και τις αποφάσεις των εργαζομένων, καθώς και για τη συνολική ανάπτυξη του Ομίλου. Η έναρξη του προγράμματος αποτέλεσε ευκαιρία για την Executive Management Committee να μοιραστεί τις Αρχές του προγράμματος Infinite Proximity με περισσότερους από 2000 managers σε 12 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της στενής δέσμευσης με τους εργαζομένους και των δίκαιων πρακτικών σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τις προσλήψεις βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: διαφάνεια, ορατότητα, επάρκεια και σιγουριά (transparency, visibility, efficiency, assertiveness). Τα Διευθυντικά Στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού της κάθε χώρας εκπαιδεύτηκαν στην έννοια της μάρκας του εργοδότη, καθώς και στην τυποποίηση των πρακτικών προσλήψεων. Επίσης, ο Όμιλος ανέπτυξε συνεργασίες με Πανεπιστήμια, επιχειρήσει και σχολεία για να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Το 2017 προσελήφθησαν 1.920 εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αριθμός που ισοδυναμεί με αύξηση 27% σε σύγκριση με το 2016. Για δεύτερη συναπτή χρονιά, η GEFCO έλαβε επίσης το σήμα «ευτυχείς εκπαιδευόμενοι» και κατετάγη έκτη στην κατηγορία «Διεθνείς εταιρείες».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here