ΑΓΕΤ Ηρακλής: Έκθεση Αειφορίας 2011

Την πρόοδο ως προς τους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη παρουσιάζει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Έκθεση Αειφορίας 2011, τέταρτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI 3.1. Η έκθεση έχει ελεγχθεί από το GRI και βεβαιώνεται ότι πληροί τις απαιτήσεις του υψηλότερου Επιπέδου Εφαρμογής Α.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για πλήρη και τακτική ενημέρωση των κοινωνικών της εταίρων για τον τρόπο που αντιμετωπίζει θέματα αειφορίας, η Έκθεση Αειφορίας 2011 παρουσιάζει την επίδοση της ως προς τους Στόχους Αειφορίας 2012, που περιλαμβάνουν ουσιώδη ζητήματα αειφορίας και ως προς τα θέματα ενδιαφέροντος των κοινωνικών της εταίρων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί από τους ίδιους. Στην έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία για την πρόοδo της εταιρείας το 2011 ως προς τους δείκτες επιδόσεων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική διαχείριση στις εγκαταστάσεις της, το πρόγραμμά για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την καινοτομία στην ανάπτυξη προϊόντων προς την κατεύθυνση της αειφόρου κατασκευής.

Υγεία και Ασφάλεια

Η εργασιακή υγεία και ασφάλεια είναι θεμελιώδης αξία και βασική προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα με μοναδικό αποδεκτό στόχο μηδέν ατυχήματα. Το 2011 όλοι οι δείκτες απόδοσης δείχνουν ότι η πρόοδος των τελευταίων ετών διατηρείται. Τα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 75% σε σχέση με το 2009 από 4 σε 1. Ο δείκτης σοβαρότητας ήταν εξαιρετικά χαμηλός (0,02), γεγονός που σημαίνει ότι τα ατυχήματα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών.

Περιβάλλον, Εκπομπές και Κλιματική Αλλαγή

Στο περιβάλλον το 2011 σημειώθηκε πρόοδος στους στόχους που αφορούσαν στις αέριες εκπομπές, ξεπερνώντας τους στόχους της εταιρείας για σκόνη, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου. Η λειτουργία υβριδικών φίλτρων στα τρία εργοστάσια τσιμέντου έχει ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές σκόνης κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, η εταιρεία βελτιστοποιεί τη διαδικασία καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμα ή εναλλακτικά (2%) και προχωρά σε προϊοντικές καινοτομίες, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά και άλλα πρόσθετα που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή τσιμέντου (14,5%). Το 2011 η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο τσιμέντου από το 1990 που αποτελεί το έτος βάσης ανήλθε σε 7,36%.

Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις μολονότι είναι μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια  λόγω των συνθηκών της αγοράς συνεχίστηκαν και το 2011 ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ. Το 2011 η εταιρεία ολοκλήρωσε την περιβαλλοντική της επένδυση για την ελαχιστοποίηση της διάχυτης σκόνης στο εργοστάσιο του Βόλου, συνολικού ύψους 11 εκατομμύριων ευρώ.

Λατομεία και Βιοποικιλότητα

Το 2011 συνεχίστηκαν προγράμματα αποκατάστασης λατομείων, που εκπονήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με φυτεύσεις 26.245 δέντρων και άλλων φυτών. Αυτά επιλέγονται με βάση την καταλληλότητά τους για τις τοπικές συνθήκες. Επίσης ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τα λατομεία του εργοστασίου Βόλου. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις γνώσεις από αυτό και να τις επεκτείνει στα υπόλοιπα λατομεία της, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τα πρότυπα που ακολουθεί.

Επίσης το 2011 συνεχίστηκε η συνεργασία με τον Εθνικό Βοτανικό Οργανισμό της Βρέστης και το Βοτανικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών στον Άραξο και την προστασία του σπάνιου ενδημικού φυτού, Centaurea neideri.

Τοπικές κοινωνίες και διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους
Στόχος της εταιρείας είναι κάθε εγκατάστασή της είναι να έχει ένα πρόγραμμα τοπικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς της εταίρους με θέματα, τα οποία προτείνονται από τους ίδιους. Μετά την πρώτη συνάντηση το 2010 στο εργοστάσιο Μηλακίου, είχαμε το 2011 στο Μηλάκι δύο συναντήσεις διαβούλευσης με την τοπική κοινότητα και παράλληλα επεκτείναμε τη διαδικασία στο εργοστάσιο του Βόλου με δύο συναντήσεις.

Πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας

Δέσμευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι να συμβάλλει τοπικά, στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, συνεισφέροντας στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο. Η υποστήριξη που παρέχουν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αφορούν σε πρωτοβουλίες υγείας και ασφάλειας, σε έργα βελτίωσης των τοπικών υποδομών, σε περιβαλλοντικά έργα και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οδικής ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία στη Χαλκίδα, το 2011 υλοποιήθηκαν έργα υποδομής ασφάλειας σε επτά διαφορετικά σχολεία της περιοχής. Η επένδυση ύψους 100.000 ευρώ καλύφθηκε από το πρόγραμμα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ