ΠΑΕΓΑΕ: Δράσεις ΕΚΕ και δημοσίευση Απολογισμού Βιωσιμότητας 2018

Άρθρο των Κ. Περβανά, Α. Γκουρτσούλη, Ι. Φραγκιαδάκη και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη

 

 

 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το πρότυπο GRI

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν την κοινωνική ευθύνη στην επιχειρηματική τους στρατηγική ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Προφανώς η ευθύνη εξαρτάται σημαντικά από τους στόχους και τη στρατηγική της εκάστοτε εταιρείας, αποτελώντας ουσιαστική δέσμευση σε πρότυπα, κανόνες και αξίες.

 

Τo πρότυπο GRI είναι τo πρώτο παγκόσμιο πρότυπο για την αναφορά της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα βιωσιμότητας. Γνωστό πλέον ως «GRI STANDARDS» είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Ποια είναι η αντίληψη της ΠΑΕΓΑΕ για την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) είναι θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών logistics διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση στη χώρα μας. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που της έχει εκχωρηθεί από το Ελληνικό κράτος το δικαίωμα σύστασης Ιδιωτικών Παραρτημάτων και χορήγησης Τίτλων Αποθήκευσης.

 

Η ΠΑΕΓΑΕ την τελευταία πενταετία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και εκπόνηση δράσεων ΕΚΕ καθώς έχει αναγνωρίσει ότι η βιώσιμη ανάπτυξή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον, την κοινωνία, των ανθρώπων της και της αγοράς.

Το 2019 αποφάσισε πιο στοχευμένη στρατηγική υλοποιώντας δράσεις με έμφαση σε δύο κυρίως πυλώνες:

α) την τοπική κοινωνία,

β) το φυσικό περιβάλλον.

Σχετικά με τον πρώτο πυλώνα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή δράσεων που αφορούν στην παιδεία, με την ευρεία έννοια της λέξης, των νέων της περιοχής που δραστηριοποιείται.

Ο δεύτερος πυλώνας, αυτός του περιβάλλοντος, είναι πάντα σημαντικός για μία εταιρία logistics και η ΠΑΕΓΑΕ θα εστιάσει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση δράσεων που σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς της προς το περιβάλλον.

 

 

Ενδεικτικές δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για το Περιβάλλον

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος: Η ΠΑΕΓΑΕ στοχεύει στην αποδοτικότερη διαχείριση των αέριων ρύπων και για το λόγο αυτό υπολογίζει σε ετήσια βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους της και ορίζει πρωτοβουλίες και δράσεις για τον περιορισμό τους. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος, βασίζεται σε διεθνείς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρότυπα που εναρμονίζονται πλήρως με τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη Εφοδιαστική.

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα: Η αντιστάθμιση των αέριων ρύπων με την υλοποίηση δράσεων όπως η αύξηση δενδροφυτεύσεων, συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα. Η ΠΑΕΓΑΕ συντηρεί στις εγκαταστάσεις της πάνω από 5.000 φυτά και δέντρα διαφόρων ποικιλιών. Επίσης, μέσω της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, Climate Neutral Now, η ΠΑΕΓΑΕ αντιστάθμισε το 100% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαγε το 2018, αντισταθμίζοντας συνολικά 6.070,9 τόνους.

 

Ενδεικτικές δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για την Κοινωνία

Δωρεές σε τοπικούς οργανισμούς: Παρέχει οικονομική και υλικοτεχνική ενίσχυση σε οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, δίδεται κάθε χρόνο χρηματική ενίσχυση στο σύλλογο Αγάπης Ελευσίνας και το 2018 χορήγησε αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο 1ο και 3ο Δημοτικό σχολείο Μαγούλας. Ενίσχυση απασχόλησης γειτονικών περιοχών: Το 45,3% του συνόλου των εργαζομένων και το 20% των ανώτερων στελεχών προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

 

Ενδεικτικές δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για τον Άνθρωπο

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη των εργαζομένων της παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους. Οι εργαζόμενοί της πραγματοποίησαν 1.621 ώρες εκπαίδευσης μέσα στο 2018.

Ισότητα των δύο φύλων: Η ισότητα και η αξιοκρατία αποτελούν βασικές αξίες όσον αφορά στην αξιολόγηση των εργαζομένων. Το 27,3% των εργαζομένων είναι γυναίκες με ίσες αμοιβές με αυτές των αντρών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς το είδος της εργασιακής δραστηριότητας της εταιρείας.

 

Ενδεικτικές δράσεις της ΠΑΕΓΑΕ για την Αγορά:

Συστηματική έρευνα ικανοποίησης πελατών: Η ΠΑΕΓΑΕ ακολουθεί πελατοκεντρική πολιτική και ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την ικανοποίηση των πελατών της. Πραγματοποιεί ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης πελατών κάθε χρόνο βασιζόμενη στο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, οι απαντήσεις συλλέγονται και αξιολογούνται ανάλογα.

Φέτος η ΠΑΕΓΑΕ ολοκλήρωσε τον τέταρτο απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με τα “GRI STANDARDS” με την υποστήριξη της OPTILOG Advisory Services, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης κατατάσσοντάς την στις “ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE”.

Τέλος, είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η Διοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ, με σκοπό να διατηρήσει την ηγετική της θέση και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον νευραλγικό, για την ελληνική οικονομία, τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με εταιρική ηθική, κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία με κρατικούς και θεσμικούς φορείς.

 

* Ο κ. Κ. Περβανάς είναι Εμπορικός Διευθυντής στην ΠΑΕΓΑΕ.

Ο κ. Α. Γκουρτσούλης είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης & Marketing και συντονιστής της ομάδας ΕΚΕ της ΠΑΕΓΑΕ.

Η κ. Ι. Φραγκιαδάκη είναι σύμβουλος σε θέματα αειφορίας στην OPTILOG Advisory Services.

Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης είναι Executive Advisor της OPTILOG Advisory Services και Αντιπρόεδρος Διοικητικού της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here