Το QualityNet Foundation συμμετέχει στη δημιουργία του Global Forum for National SDG Advisory Bodies

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής για τους Παγκόσμιους Στόχους που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Global Forum for National SDG Advisory Bodies με την υποστήριξη των UNDESA, German Council for Sustainable Development και Finnish National Commission on Sustainable Development και άλλων 40 ιδρυτικών μελών μεταξύ αυτών και του QualityNet Foundation.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ Συμβουλευτικών Φορέων για την υιοθέτηση της agenda 2030 και των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί μια νέα πλατφόρμα συνεργασιών η οποία αποτελείται από τα Εθνικά Συμβούλια και Πολυσυμμετοχικά Δίκτυα, με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.

Η παγκόσμια πλατφόρμα, δημιουργείται με στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή της συλλογικής γνώσης, να εντοπίσει κοινά πεδία συνεργασίας και υποστήριξης στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Η εφαρμογή των Παγκόσμιων Στόχων και η αποτελεσματικότητα στην επίτευξή τους θα πρέπει να επιταχυνθεί υποστηρίζοντας την ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων σε εθνικό επίπεδο, απαραίτητη για την υλοποίηση της Agenda 2030.

To QualityNet Foundation ως ένας πολυσυμμετοχικός οργανισμός εξειδικευμένος στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης εντάσσεται ανάμεσα στους 40 οργανισμούς που δεσμεύτηκαν στην υποστήριξη της δημιουργίας της πλατφόρμας του Παγκόσμιου Φόρουμ. Το QNF, μέσα από τη πολυετή συνεργασία του με το German Council for Sustainable Development και έχοντας αναπτύξει εθνικούς διαλόγους και δικτύωση διαφορετικών ομάδων κοινού της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί έναν αξιόπιστο συνομιλητή που μπορεί να μεταφέρει ευρύτερα την τεχνογνωσία του και να υποστηρίξει αντίστοιχες εθνικές προσπάθειες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κα Χρυσούλα Εξάρχου, πρόεδρος του QualityNet: «Η υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων καθώς και η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών υλοποίησης αποτελεί μια παγκόσμια πολυεπίπεδη πρόκληση, στην οποία η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι παραπάνω από αναγκαία. Η συμμετοχή του QNF στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί την αναγνώριση του έργου μας και του ως τώρα ρόλου μας στην ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών πολυσυμμετοχικών διαλόγων για τη διάδοση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.»

Το QualityNet, στο πλαίσιο της προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία έχει αναπτύξει:

  • Την πρωτοβουλία για μια Βιώσιμη Ελλάδα 2020 (www.sustainablegreece2020.com), που ιδρύθηκε το 2014 σε συνεργασία με θεσμικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, που μέσω της ανάπτυξης ενός συστηματοποιημένου διαλόγου στόχο είχε να ενισχύσει το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς, τη δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη στήριξη της προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών.
  • την πρωτοβουλία in action for a better world (www.inactionforabetterworld.com) που στοχεύει στην ευρύτερη ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τους Παγκόσμιους Στόχους και η οποία έχει βραβευθεί στα European Sustainability Awards 2019.
  • το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών, το οποίο αριθμεί 150 Θεσμικούς Φορείς, 1.280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών, 250 Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 35.000 Ενεργούς Πολίτες, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στις προσκλήσεις του QNF για την υιοθέτηση δράσεων που να προωθούν την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο. www.qualitynetfoundation.org

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ