Επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ στη βιολογική γεωργία με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη

×áéñåôéóìüò ôïõ õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÌÜêç Âïñßäç óôï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï êáé óôçí ÅôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Åìðïñßïõ Æþíôùí Æþùí êáé ÊñÝáôïò (UECBV) êáé ôïõ Äéêôýïõ ÍÝùí Åõñùðáßùí Óôåëå÷þí ôïõ ÊñÝáôïò (YEMCo), ôçí ÐáñáóêåõÞ 8 Íïåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Εγκρίθηκε και υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη η απόφαση για έγκριση πίστωσης 3 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον των 38 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν ήδη εγκριθεί και τα οποία θα κατευθυνθούν στη βιολογική γεωργία.

Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό αφορά το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και τα χρήματα που θα διατεθούν στους δικαιούχους ανέρχονται συνολικά σε 41 εκατομμύρια ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση του κ. Βορίδη διασφαλίζεται ότι όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λάβουν κανονικά και στο όλον τα χρήματα τους.

Επισημαίνεται ότι η πίστωση των χρημάτων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ