ΣΠΕΦ: Επιστολή προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ακολουθεί αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

«Με τη παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και συμμετοχή μας στην ημερίδα που διοργανώσατε στις 15/11/12 (σχετ. β) ως αποτέλεσμα του 1ου κύκλου διαβούλευσης σχετικά με τον μετασχηματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο και υποβάλλαμε τις αναλυτικές προτάσεις μας (σχετ. α).  Ανταποκρινόμενοι εξίσου και στον 2ο κύκλο διαβούλευσης σας για το ίδιο θέμα που επί του παρόντος διενεργείτε, παρακαλούμε βρείτε ακολούθως τις προτάσεις μας:

1.    Συνδυασμός πρόσβασης τρίτων σε λιγνίτες και νερά με παράλληλη διατήρηση ισχύος του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ).

Σύμφωνα με την παρουσίαση σας, από Ιούλιο του 2013 αρχίζουν οι δημοπρασίες φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος προς τρίτους.  Παράλληλα όμως διατηρείται ακέραιος στην φιλοσοφία του ο ΜΜΚ έστω και με κάπως μειωμένη προσαύξηση αποζημίωσης στο +5% από +10% που είναι σήμερα.  Επιπλέον η κατάργηση του ΜΜΚ δεν προβλέπεται ρητά στο χρονοδιάγραμμα σας και εν πάση περιπτώσει τοποθετείται για το τέλος του 2014 ή και αργότερα.  Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται de facto μια χρονική περίοδος δύο τουλάχιστον ετών στην οποία ο μηχανισμός στρέβλωσης αυτός θα συνεχίσει να λειτουργεί, την ίδια στιγμή μάλιστα που το αντάλλαγμα της κατάργησης του δηλαδή η πρόσβαση τρίτων σε φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή θα βρίσκεται εν ισχύ.  Τούτο μπορεί να αποτελέσει πηγή διπλής επιδότησης των συμβατικών παραγωγών εκείνων που θα κάνουν ταυτόχρονα χρήση και των δύο αυτών εργαλείων.  Πιστεύοντας ότι ο ΜΜΚ μέσω της ασφάλειας έλλειψης ανταγωνισμού αλλά και του εγγυημένου εισοδήματος που παρέχει στους συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγούς από φυσικό αέριο δεν θα βοηθήσει στην γρήγορη απελευθέρωση της παραγωγής μέσω της πρόσβασης τρίτων σε λιγνίτες και νερά που επιχειρείτε, θεωρούμε πως το χρονοδιάγραμμα εγκατάλειψης του πρέπει να είναι περισσότερο τολμηρό και εμπροσθοβαρές.   Υφιστάμενη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την παρουσία του στρεβλού μηχανισμού αυτού για πάνω από 6 χρόνια με όλες τις δραματικές παράλληλες συνέπειες του και παρ’ ότι αυτός θεσπίστηκε καταρχήν ως προσωρινός, πιστεύουμε πως η παρούσα συγκυρία της απελευθέρωσης της πρόσβασης των παραγωγών σε φθηνά καύσιμα δεν πρέπει να παρέχει κανένα περιθώριο ολιγωρίας και διατήρησης του.    

2.    Παράλληλη διατήρηση ισχύος του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) με αυξημένα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ)

Παρατηρούμε στην παρουσίαση σας πως από 1/2013 εισάγεται συμπληρωματικός μηχανισμός Διασφάλισης Εφεδρειών.  Δεν είναι επίσης απόλυτα σαφές το πότε χρονικά θα αρχίσουν να εισπράττουν οι «ευέλικτες» μονάδες –προφανώς φυσικού αερίου- τα νέα αυξημένα ΑΔΙ των 64,000 ευρώ/MW.  Δύναται δηλαδή να παραστεί η περίπτωση, σε συνδυασμό και με τους προβληματισμούς μας στην προηγούμενη παράγραφο, να υπάρξει τριπλή επιδότηση μιας κατηγορίας ανεξάρτητων παραγωγών με ταυτόχρονη δηλαδή συμμετοχή τους σε φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική ισχύ, συνέχιση ένταξης των μονάδων τους με καύσιμο φυσικό αέριο στον ΜΜΚ και παράλληλη είσπραξη των νέων αυξημένων ΑΔΙ.  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι μηχανισμούς θα θεσπίσετε για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων υπερ-επιδότησης.

3.    Διατήρηση της συσσώρευσης δομικού ελλείμματος στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ λόγω του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ)     

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1, προ-οιωνίζεται από τις σκέψεις σας μια περίοδος τουλάχιστον δύο ετών ακόμη ισχύος του στρεβλού ΜΜΚ.  Όπως γνωρίζετε -και εξαντλητικά η αγορά αλλά και εμείς σας έχουμε επανειλημμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα επικοινωνήσει, ο μηχανισμός αυτός νοθεύει την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) η οποία ατυχώς αποτελεί την βάση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού.  Η στρέβλωση αυτή μάλιστα λόγω του ΜΜΚ στην ΟΤΣ είναι παντελώς αδιάφορη προς την μείωση του ποσοστού προσαύξησης στη αποζημίωση των μονάδων φυσικού αερίου που κάνουν χρήση του στο +5% από +10% που σχεδιάζετε.  Η όποια εξοικονόμηση δηλαδή τελικώς επιτύχετε μέσω της μείωσης αυτής θα διαχυθεί στην Προμήθεια και τους Διαχειριστές χωρίς καμία απολύτως επίδραση στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ, ο οποίος θα συνεχίσει να συσσωρεύει πλασματικά έλλειμμα λόγω της τεχνητά απομειωμένης και νοθευμένης ΟΤΣ ένεκα του ΜΜΚ.  

Ερωτάσθε λοιπόν για το τι πρόκειται μεταβατικά και μέχρι την ολοσχερή κατάργηση του ΜΜΚ να πράξετε προς αντιστάθμιση του άδικου αυτού φαινομένου να εισπράττουν οι ΑΠΕ μονομερώς όλα τα ελλείμματα του συστήματος.

Επιπλέον όπως στον 1ο κύκλο διαβούλευσης εγγράφως σας υποβάλλαμε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ λόγω των στρεβλώσεων στην εξίσωση λειτουργίας του:

(1) (FIT – ΟΤΣ) x MWh παραγωγής = ΕΤΜΕΑΡ + Λοιποί πόροι ΑΠΕ   

και του γεγονότος ότι η ΟΤΣ δεν αντιπροσωπεύει λόγω του ΜΜΚ και των ΑΔΙ το πλήρες κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, συσσωρεύει  ετησίως πλασματικό έλλειμμα περίπου 150 εκατ. ευρώ.  Επειδή πρόσφατα οι ΑΠΕ μονομερώς υπέστησαν ισοπεδωτική και οριζόντια εισφορά επί του κύκλου εργασιών τους για να καλυφθούν και αυτά τα πλασματικά ελλείμματα λόγω των στρεβλώσεων, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς προτίθεστε να πράξετε ώστε στο μέλλον να μην υποστούν πάλι οι ΑΠΕ και τα Φ/Β την άδικη ποινικοποίηση της λειτουργίας τους.   

Εμείς προς λύση του προβλήματος αυτού σας υποβάλλαμε στον 1ο κύκλο διαβούλευσης την λύση της διαχειριστικής ενοποίησης των λογαριασμών αποπληρωμής των ηλεκτροπαραγωγών ώστε απόλυτα συμμέτρως οι συμμετέχοντες συμβατικοί και ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγοί να επωμίζονται pro-rata τα όποια ελλείμματα του συστήματος, ώστε να μην «στριμώχνονται» αυτά μονομερώς και λόγω των στρεβλώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ