Πως διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα εταιρικής διακυβέρνησης στην κατά Covid-19 εποχή

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ψηφιακή συζήτησης με θέμα: «ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ COVID-19 ΕΠΟΧΗ», την οποία διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των ψηφιακών εκδηλώσεων AmChamGR Digital Talks & Events. Συζητήθηκαν εκτενώς, όλες οι εξελίξεις γύρω από τον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, οι προκλήσεις και οι ανάγκες για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και το πως διαμορφώνεται η εταιρική διακυβέρνηση στην κατά και μετά COVID-19 εποχή.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Ηλίας Σπυρτούνιας απευθυνόμενος στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, τους ευχαρίστησε για το πολυετές τους έργο μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η έμφαση που δίνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις αρχές και αξίες της εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως υποστήριξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι για την επιβίωση των επιχειρήσεων και τόνισε ότι το knowhow και η αξιοπιστία βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρείν και είναι αυτές οι αρχές που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν.

Στην πρώτη ενότητα της ψηφιακής συζήτησης με θέμα: «Η κρίση και οι αυξημένες ανάγκες για μια ενισχυμένη Εταιρική Διακυβέρνηση» την οποία συντόνισε ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, Executive General Manager της Alpha Bank, συμμετείχαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα. Βασιλική Λαζαράκου και ο CEO των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση η κα. Λαζαράκου διευκρίνισε πως δεν θα απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου μιας εισηγμένης. Παράλληλα, όπως εξήγησε αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της ίδιας της εταιρείας με βάση τον κανονισμό της να θέτει τα κριτήρια και να γίνεται η αξιολόγηση και η επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Ο κ. Σιάμισιης τόνισε το πόσο σημαντική είναι η αξιοκρατία, η σωστή σύνθεση και εκπροσώπηση σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Όπως παράλληλα υποστήριξε, η αναβάθμιση του ρόλου των επιτροπών ελέγχου, θα συμβάλλει στην προσέλκυση στελεχών.

Την δεύτερη ενότητα με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων» συντόνισε ο Int’l Group Director for Board Advisory Services, Stanton Chase, κ. Γεώργιος Βλάχος. Ο Senior Partner & Managing Director, BCG Athens, κ. Βασίλης Αντωνιάδης, αναφερόμενος στη διαχείριση κινδύνων έκανε λόγο για τις γραμμές άμυνας  όπως είναι το business, τα control functions, το audit. Επίσης υποστήριξε είναι σημαντικό για μια εταιρεία να οργανώσει τη διαχείριση κινδύνου σε υψηλό διοικητικό επίπεδο μέσω ενός γραφείου που να μπορεί να ηγηθεί αυτής της διαχείρισης.

Αντικείμενο της τρίτης ενότητας της ψηφιακής συζήτησης την οποία συντόνισε η Group Finance Director, Controlling & Planning, FOURLIS Group κα.  Μαρία Θεοδουλίδου, αποτέλεσε η «Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Partner, EY, αναλύοντας τις πιο σημαντικές επιπτώσεις του COVID 19 στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις απομειώσεις σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, στην συνέχιση της δραστηριότητας, στην συμμόρφωση στους χρηματοοικονομικούς όρους των δανείων αλλά και στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την «Λειτουργία Διοικητικών Συμβουλίων και διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων» μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., κ. Ιωάννη Αψούρη, ο οποίος συντόνισε την τέταρτη ενότητα της ψηφιακής συζήτησης και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, ο οποίος τόνισε τη μεγάλη σημασία των επενδύσεων που έχουν γίνει στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών έχοντας ως αποτέλεσμα την στήριξη της οικονομίας στην περίοδο της κρίσης. Όπως δήλωσε: «Το στοίχημα είναι να εθιστούμε στις υβριδικές γενικές συνελεύσεις και με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής προσέγγισης να συμμετέχει σε αυτές» ενώ όπως υποστήριξε, είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αναδειχτεί η αξία των υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Την τελευταία ενότητα της ψηφιακής συζήτησης για την εταιρική διακυβέρνηση με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου / Δικλείδες ασφαλείας και Κανονιστική Συμμόρφωση», συντόνισε ο κ. Γιάγκος Χαραλάμπους, F.C.C.A. Technical Consultant, UHY Axon Certified Auditors,. Ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Άρης Δημητριάδης, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της κανονιστικής συμμόρφωσης η οποία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα διοικητικά συμβούλια σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση ενώ όπως υποστήριξε για να γίνει καταλύτης της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει μεταξύ άλλων να προλαμβάνει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς.