Κοινωνικό Ταμείο Υγείας UCB: Συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας

H φαρμακευτική εταιρεία UCB ανακοινώνει σήμερα την ενεργοποίηση μιας πρωτοβουλίας, το «Κοινωνικό Ταμείο Υγείας», που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας των ευάλωτων πληθυσμών. 

Το Κοινωνικό Ταμείο Υγείας είναι μία διεθνής πρωτοβουλία της εταιρείας, ένας νέος θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης με πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση ευαίσθητων ομάδων στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της πανδημίας του COVID-19.

Συγκεκριμένα, στόχος της εταιρείας είναι να υποστηρίξει προγράμματα και υπηρεσίες, που απευθύνονται σε άτομα που έχουν βιώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, με έμφαση στους νέους (15-24 ετών), σε άτομα με αναπηρίες, προβλήματα υγείας και όσους βρίσκονται σε κοινωνικο-οικονομικά μειονεκτική θέση καθώς επίσης πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Στην υποβολή υποψηφιότητας προς ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν ακαδημαϊκοί θεσμοί (π.χ. πανεπιστημιακές ερευνητικές έδρες, ομάδες), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ενώσεις Ασθενών που δεν εμπίπτουν στις θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων της UCB και επιστημονικοί σύλλογοι.

Ο κ. Πέτρος Χρήστου, Patient Access & Ext Engagement Lead South Europe, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε περήφανοι που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας δίνουμε τη δυνατότητα σε κοινωνικά δραστήριες οργανώσεις και θεσμούς να ενισχύσουν έτι περαιτέρω την παρουσία τους και φυσικά το τόσο σημαντικό έργο τους που είναι η στήριξη των κοινωνικά ευαίσθητων συμπολιτών μας. Είμαστε παρόντες. Στηρίζουμε με πράξεις τους συνανθρώπους μας.»

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

https://www.ucb.com/our-company/magazine/detail/article/UCB-Community-Health-Fund-Created-to-support-those-in-most-need