ΙΟΝ: Μέτρηση και αντιστάθμιση εκπομπών ρύπων

Η ΙΟΝ πραγματοποίησε μέτρηση όλων των εκπομπών ρύπων που προέκυψαν από τις μεταφορές της και αντιστάθμισή τους για όλο το 2019. 

Η εν λόγω μέτρηση και αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) αφορούσε αφενός το σύνολο των Ι.Χ. φορτηγών που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη μεταφορά των πρώτων υλών και διανομή των προϊόντων της μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων της,  καθώς και όλων των εταιρικών της οχημάτων. Αφετέρου, η μέτρηση των εκπομπών αερίων αφορούσε τα αεροπορικά ταξίδια των στελεχών της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Η πιστοποίηση και αντιστάθμιση των ρύπων έγινε μέσω του Κέντρου Αειφορίας και του διεθνούς οργανισμού First Climate. Η συνολική μέτρηση ανήλθε στoυς 586 τόνους CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει η ΙΟΝ A.E. για την αντιστάθμιση των ρύπων επενδύθηκε μέσω του First Climate σε έργο που στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα, τη χώρα που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή κακάο παγκοσμίως.

Η μέτρηση και αντιστάθμιση ρύπων γίνεται εθελοντικά από τις εταιρείες και είναι μηχανισμός του Πρωτοκόλλου του Κιότο.